Hoppa över navigering

Renoveringen av landningsbana 2 påverkar flygplanens landningsriktningar på Helsingfors-Vanda

Pressmeddelande
Article published
20.04.2023 kl 08:26
Kiitotie Helsinki-Vantaalla
Ansvar
Den 2 maj 2023 påbörjar flygplatsbolaget Finavia på Helsingfors-Vanda flygplats en renovering av landningsbana 2, vars pris uppgår till åtta miljoner euro. Fram till mitten av september avviker flygplanets landningsriktningar från det normala. Renoveringen kommer inte att påverka passagerartrafiken.

Landningsbanan är under enorm stress och måste ha förstklassiga strukturer. Ständiga inspektioner och regelbundna renoveringar säkerställer flygtrafikens säkerhet och punktlighet, säger Finavias Jani Elasmaa, ansvarig chef för funktioner på landningsbanorna och uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Renoveringen av landningsbana 2 på Helsingfors-Vanda är ett tvåårigt projekt. Renoveringsarbetet under sommaren 2023 fokuserar på beläggning av den norra ändan av landningsbana 2 (15/33), den så kallade tvärlandningsbanan. Samtidigt renoveras även dagvattendräneringen och elsystemen under landningsbanan.

I april utförs förberedande arbete på flygplatsen, och landningsbana 2 kommer inte att användas för landningar mellan kl. 7 och 17. På själva landningsbanan påbörjas renoveringen den 2 maj och avslutas den 15 september. Finavia investerar totalt åtta miljoner euro i renoveringen.

Under reparationsarbetet är det inte möjligt att landa på landningsbana 2, så flygplanens landningsriktningar avviker från det normala. I maj–september kommer landningarna från Nurmijärvi-hållet att minska och samtidigt ökar landningarna på Helsingfors-Vanda från nordöstra Vanda och Kervo, vilket påverkar flygbullrets riktning under renoveringen.

Propellerplan startar som vanligt från landningsbana 2 i riktning mot Dickursby.

Renoveringen av landningsbana 2 kommer inte att påverka passagerartrafikens smidighet på Helsingfors-Vanda. Flygplatsens övriga två landningsbanor är i bruk under hela renoveringen och säkerställer tillräcklig flygkapacitet.

Arbetet kommer att fortsätta under sommaren 2024, då Finavia förnyar södra ändan av landningsbanan samt navigations- och flygtrafiktjänstutrustningen. Andra delar av landningsbanan har renoverats under tidigare år.

– Renoveringen av landningsbana 2 är en viktig del av infrastrukturens livscykelhantering på Helsingfors-Vanda. Samtidigt kan vi nå vissa av våra miljömål, eftersom förbättrad dagvattendränering också hjälper oss att hantera landningsbanans vatten som innehåller halkskyddsmedel, säger Jani Elasmaa.

Redan i mars tog Finavia i bruk en underjordisk våtmark på Helsingfors-Vanda flygplats område för att avleda dagvatten från landningsbanorna och uppställningsplattorna. Den underjordiska våtmarken som Finavia har byggt är den första i sitt slag i Norden. Våtmarken förbättrar vattenkvaliteten och balanserar vattenflödet till naturen.

Varför är landningsbana 2 också landningsbana 15/33?

Flygplatsernas landningsbanor får sina namn efter kompassriktningar. Det är global praxis.

Kompassriktningen för Helsingfors-Vandas landningsbana 2 är cirka 150 grader och därför är dess kod 15. Eftersom landningsbanan kan användas i båda riktningarna är den andra riktningen 180 grader större. Därför kan den andra koden för landningsbana 2 beräknas som 15 + 18 = 33. Sifferkoden för landningsbana 2 på Helsingfors-Vanda är en kombination av båda siffrorna, dvs. 15/33.

Landningsbana 2 däremot indikerar i vilken ordning banorna tagits i bruk. Landningsbana 1 togs i bruk 1952. Landningsbana 2 togs i bruk 1956, medan landningsbana 3 togs i bruk 2002.