Hoppa över navigering

Finavia anslöt sig till det finska väteklustret och förbereder sig för användning av vätgas och därtill nödvändig infrastruktur på flygplatsen

Pressmeddelande
Article published
14.03.2024 kl 09:04
Harjapuhallin
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavia har förbundit sig till att främja utvecklingen av hållbar flygtrafik i Finland och anslöt sig till det finska väteklustret i januari 2024. Dessutom deltar Finavia i ett internationellt EU-projekt, där företaget är först i Europa med att testa användningen av vätgas i underhållsutrustning på Helsingfors-Vanda.

– Väte kommer att vara en potentiell energikälla för flygplatsutrustningen och luftfarten i framtiden. Vi förbereder oss för användningen av vätgas och den därtill nödvändiga infrastrukturen, både med tanke på vår egen utrustning och behoven hos flygbolagen och företagen som är verksamma på flygplatsen, säger Henri Hansson, Finavias chef för teknik, ansvar och säkerhet.

Det företagsledda nationella väteklustret har inrättats för att stimulera väteekonomin i Finland. Finavia gick med i det finska väteklustret i januari 2024 med målet att ansluta Finavias flygplatser och flygtrafik till landets väteekosystem.

– Nyckeln till att minska flygtrafikens utsläpp är att ersätta flygfotogen med fossilfria drivmedel, det vill säga bränsle, el och väte från förnybara råvaror. Som ett finländskt flygplatsbolag vill vi ligga i framkant när det gäller innovation i tillämpningen av nya drivmedel i Europa.

Helsingfors-Vanda testar väte som drivmedel för tung flygplatsutrustning

Finavia är först i Europa med att testa användningen av vätgas som drivmedel för tung underhållsutrustning på Helsingfors-Vanda flygplats, som en del av det internationella projektet Baltic Sea Region HyAirport.

Hanteringen av väte ger värdefull erfarenhet för framtida luftfartsbehov. Väteprojektet har beviljats fyra miljoner euro i EU-finansiering.

– Vätgasdriven utrustning och i framtiden eventuellt vätgasdrivna luftfarkoster kommer att ställa nya krav på flygplatserna. Erfarenheten av att leverera, lagra och distribuera vätgas ger oss värdefull information för utvecklingen av flygplatsens verksamhet och infrastruktur, säger Mikko Viinikainen, Finavias hållbarhetschef.

I projektet Baltic Sea Region HyAirport ersätter Finavia en av motorerna i en borstblåsmaskin tillverkad i Finland med en kolvmotor som bränner gasformigt väte.

– Finavia har cirka 20 tunga snöröjningsmaskiner enbart på Helsingfors-Vanda. I framtiden kunde dessa drivas med väte.

Harjapuhallin kiitotiellä

Bild: En borstblåsmaskin som används för snöröjning väger mer än 30 ton, och sådan utrustning förbrukar 80 procent av allt bränsle som används av Finavia.

Finavia tror att i framtiden kommer flera utsläppssnåla teknologier att användas på flygplatserna samtidigt.

– Finavias underhållsutrustning använder redan i stor utsträckning förnybara bränslen. I framtiden kommer små och medelstora fordon att elektrifieras och vätgasdrivna lösningar kommer att utvecklas för de tyngsta maskinerna, vilket testas i det projekt som nu har påbörjats, säger Viinikainen.

Förändring sker dock inte över en natt. Inom luftfarten tar utvecklingsarbetet och det säkra införandet av nya lösningar tid.

– Att främja hållbar flygtrafik är ett gemensamt mål för hela branschen, och vi tror starkt på att vätgas är en av lösningarna för framtidens luftfart, säger chef Henri Hansson.

Flygplatsbolaget Finavia är en föregångare inom hållbar utveckling i flygbranschen. År 2025 kommer Finavia att uppnå nettonollnivå för koldioxidutsläppen från sin egen verksamhet på 20 flygplatser i Finland.

Läs mer

Interreg Baltic Sea Region Programme

Helsingfors-Vanda är den första flygplatsen i Europa som testar väte som drivkraft för tung flygplatsutrustning


BSR HYAIRPORT LOGO