Hoppa över navigering

Helsingfors-Vandas landningsbana 3 stängs under renoveringsarbeten 15.4–12.6

Pressmeddelande
Article published
25.03.2024 kl 08:28
Lähikuva kiitotiestä, jonka päässä näkyy taivas.
Ansvar
Den 15 april 2024 påbörjar flygplatsbolaget Finavia renoveringsarbeten på Helsingfors-Vanda flygplats landningsbana 3 och dess rullbana enligt underhållsplanen. Renoveringen av landningsbana 3 pågår fram till den 12 juni, och tills dess tid kommer flygplanens start- och landningsriktningar att avvika från det normala.

‒ På grund av den enorma belastningen måste landningsbanans strukturer vara förstklassiga. Regelbundna inspektioner och renoveringar säkerställer flygtrafikens säkerhet och smidighet, säger Finavias Jani Elasmaa , ansvarig chef för funktioner på landningsbanorna och uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Renoveringsarbetet av landningsbana 3 på Helsingfors-Vanda pågår från 15.4—12.6.2024. I renoveringen ingår beläggningsreparationer av rullbanorna som leder till landningsbanan och underhållsarbeten som utförs i samband med stängningsåtgärderna, särskilt på markljussystemen.

‒ I april påbörjas renoveringsarbetet med avspärrning av landningsbana 3 och nedmontering av markljusen på de områden som ska repareras. Därefter påbörjas anläggningsarbeten och asfalteringsarbeten på rullbanorna och delvis även på landningsbanan. Till sist monterar vi markljusen och utför underhåll på landningsbanan.

Renoveringen av landningsbana 3 påverkar flygplanens start- och landningsriktningar

Under reparationsarbetet är det inte möjligt att landa på landningsbana 3, så flygplanens landningsriktningar avviker från det normala. För landningar används i första hand landningsbana 2 (15/33) från nordväst och landningsbana 1 (22L) från nordost.

Avgående flyg startar i första hand från landningsbana 1 i riktning mot sydväst, antingen på startrutter för bullerreducerade flygplan eller enligt anvisningar från flygtrafikledningen. Avgående flyg styrs i samma riktning som normalt när de avgår från landningsbana 3. Vid behov kan även landningsbana 2 söderut användas för bullerreducerade jetflygplan.

Renoveringen av landningsbana 3 kommer inte att påverka passagerartrafikens smidighet på Helsingfors-Vanda.

– Flygplatsens övriga två landningsbanor är i bruk under renoveringen och säkerställer tillräcklig flygkapacitet. Renoveringsarbetena på landningsbana 3 är en viktig del av livscykelhanteringen av Helsingfors-Vandas infrastruktur, och vi vidtar alla åtgärder för att arbetet ska vara klart i mitten av juni, säger chef Jani Elasmaa.

Faktaruta: Landningsbanorna på Helsingfors-Vanda

  • Helsingfors-Vandas första landningsbana färdigställdes inför OS i Helsingfors 1952. Röjnings- och sprängningsarbetena för den andra landningsbanan påbörjades 1953, och landningsbanan färdigställdes 1956 med en längd på 1 800 meter. I dag används benämningen landningsbana 2 för den bana som färdigställdes 1956. Båda landningsbanorna har senare förlängts för att ge tillräckligt med utrymme åt stora och tunga flygplan under start och landning. Landningsbana 2 uppnådde sin nuvarande längd på 2 900 meter år 1973.
  • I dag har Helsingfors-Vanda flygplats tre landningsbanor. Den nyaste är landningsbana 3, som är 3 000 meter lång och färdigställdes 2002.
  • Flygplatsernas landningsbanor namnges enligt kompassriktningarna, och därför kallas även landningsbana 2 ibland ”landningsbana 15/33”. Detta är global praxis.
  • Kompassriktningen för Helsingfors-Vandas landningsbana 2 är cirka 150 grader och därför är dess kod 15. Eftersom landningsbanan kan användas i båda riktningarna är den ena riktningen 180 grader större än den andra. Därför kan den andra koden för landningsbana 2 beräknas som 15 + 18 = 33. Numreringskoden för Helsingfors-Vandas landningsbana 2 är en kombination av båda siffrorna, dvs. 15/33.