Hoppa över navigering

Meteorologiska institutets flygvädertjänst fyller hundra år

Article published
23.05.2024 kl 14:21
Lentokoneen siluetti taivasta vasten.
Ansvar
Den första flygväderinformationen från Meteorologiska institutet användes inom finsk luftfart i mars 1924. År 2024 fyller Meteorologiska institutets flygvädertjänst hundra år. Meteorologiska institutets väderinformation och expertis spelar en viktig roll för flygplatsens verksamhet, och det långvariga samarbetet med Finavia är sömlöst.

– Flygvädertjänsterna spelar en central roll när vi planerar flygplatsens operativa verksamhet, som till exempel underhåll av landningsbanor och uppställningsplattan eller avisningsverksamhet. Vårt långvariga samarbete med Meteorologiska institutet är oumbärligt för en säker och smidig flygtrafik, säger Jani Ceder, chef för Finavias operationscentrum på Helsingfors-Vanda.

Flygvädertjänster och väderprognoser används i flygtrafiken och på flygplatsen varje dag under året.

När väderförhållandena är särskilt utmanande för flygtrafiken, till exempel vid frysande regn, kraftiga sidovindar eller snöstormar, blir det allt viktigare att få väderobservationer i realtid.

Visste du att Meteorologiska institutet har ett system för flygväderobservation på alla flygplatser i Finland?

– Finavia delar informationen med företagen som är verksamma på flygplatser, så att varje organisation kan beakta vädrets påverkan i sin verksamhet. Med hjälp av högklassig väderinformation förutser vi hur vädret kommer att påverka flygplatsens verksamhet. På så sätt kan vi minska vädrets effekter, som till exempel förseningar i flygtrafiken.

– Flygvädertjänsterna hjälper luftfartsaktörerna att planera sin verksamhet bättre och att operera så säkert, ekonomiskt och miljövänligt som möjligt oavsett väder, säger gruppchef Riikka Pusa från Meteorologiska institutet.

Samarbetet mellan Finavia och Meteorologiska institutet har pågått i årtionden.

– Jag vill gratulera Meteorologiska institutet varmt till flygvädertjänstens hundraårsjubileum! Vädret har en betydande effekt på flygtrafiken och flygplatsen. Vi fortsätter vårt samarbete även i framtiden och utvecklar ständigt nya sätt att använda information och förutse vädrets verkningar tillsammans, säger Ceder.

Thumbnail from the video with title 100 vuotta lentosääpalveluita

Hundra år av flygväderinformation

  • Den första flygväderinformationen skickades till den civila luftfarten den 20.3.1924, då Aero (numera Finnair) började trafikera från Helsingfors till Tallinn. Enligt väderrapporten som publicerades för hundra år sedan var vädret: "varierande – tidvis snöfall, tidvis en aning uppklarnande. Vindarna i norr från norr och nordost, i söder varierande."
  • Meteorologiska institutets föregångare Meteorologiska Centralinstitutet grundade avdelningen för flygvädertjänster i Malm i Helsingfors den 16.12.1936. Den första meteorologen i Malm var magister Aili Nurminen, som två år senare blev Finlands första chefsmeteorolog inom flygväder.
  • Under de första decennierna var flygväderprodukterna huvudsakligen handgjorda kartor och tabeller. Piloterna briefades för kommande flyg i flygplatsens vädertjänst, "meteo".
  • Finland blev medlem i Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO 1949. Det internationella samarbetet har påverkat utformningen av tjänsterna i sin nuvarande form: till exempel flygväderobservationerna, dvs. METAR, och flygplatsprognoserna, dvs. TAF, har varit oförändrade i över ett halvt sekel.
  • På 1980-talet utvecklade Meteorologiska institutet den första grafiska arbetsstationen för meteorologer, vilket revolutionerade meteorologernas arbete. År 1997 fick meteorologerna inom flygväder verktyget TAF Editor för flygväderprognoser.
  • Den 1.6.2012 överfördes observationstjänsterna inom luftfarten från Finavia till Meteorologiska institutet, som ansvarar för produktionen och utvecklingen av observations-, prognos- och varningstjänster för flygväder inom Finlands flyginformationsregion.

Källa: Meteorologiska institutet