Finavia är en viktig del av en global samarbetskedja som består av tiotusentals aktörer, vars uppgift är att säkerställa effektiva och säkra flygförbindelser.

Vi har förbundit oss till god förvaltning i all vår verksamhet. Förutom att följa lagar och förordningar styrs vår verksamhet av Finavias värden, gemensamma verksamhetsprinciper och etiska riktlinjer.

Så här agerar vi:

  • Säkert – Säkerheten är grunden för allt vi gör.
  • Kundorienterat – Vi överträffar kundens förväntningar med en utmärkt kundupplevelse och serviceattityd.
  • Med vilja för förnyelse – Vi har viljan och förmågan att förnya oss öppet tillsammans med våra partner.
  • Ansvarsfullt – Vi bryr oss om och tar ansvar för människor och miljön.

Finavias etiska principer

Vision och strategi

Principer för administration