Bakgrundsinformation om flygtrafiken

Flygtrafiken är en globalt sammanlänkad och strikt reglerad bransch, inom vilken tusentals aktörer samarbetar. Denna sida ger en kort beskrivning av den ram inom vilken flygbolag, flygplatser och andra företrädare för flygbranschen verkar.

Flygtrafiken är ett samspel mellan många aktörer

Flygtrafiken är en globalt sammanlänkad bransch, med början från planeringen av flygtidtabeller. En snöstorm i Centraleuropa eller ett telekommunikationsfel i Singapore påverkar också flyg som avgår från och anländer till Finland.

Flygtidtabellerna upprättas genom att organisera avgångs- och ankomstturer med hjälp av den så kallade slot-koordinationen. Verksamheten på den slot-koordinerade flygplatsen bygger på EU-förordningen och enhetliga internationella strikta regler. Helsingfors-Vanda är den enda slot-koordinerade flygplatsen i Finland. Flygbolagen ansvarar för ändringar, avbokningar och rutter för enskilda flygningar.

Flygbolagen ansvarar för transport av passagerare, bagage och gods. Flygbolagen ansvarar till exempel för incheckning, bagagehantering, lastning och lossning och tjänster vid avgångsgaten och ingångarna. Tillredningen av flygplansmåltider, tankning av flygplan och avisning är också flygbolagens ansvar. Dessa uppgifter på flygplatserna utförs vanligtvis av marktjänstbolag.

Ett antal andra operatörer erbjuder också sina tjänster på flygplatserna. Sådana är till exempel butiks-, restaurang-, valutaväxlings- och biluthyrningsföretag.

Luftrumsförvaltningen och flygtrafikledningstjänsterna är organiserade på olika sätt i olika länder. I Europa är sköts flygtrafiktjänsterna i regel av separata bolag. I Finland sköts flygtrafikledningstjänsterna för närvarande av trafikledningsföretaget Fintraffic Oy.

Myndigheterna ansvarar för flygplatsernas säkerhet. De behöriga myndigheterna i Finland är bland annat polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. Myndigheter som lyder under social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för hälsosäkerheten, i sista hand social- och hälsoväsendet i respektive kommun.

Tiotusentals företag är involverade i flygtrafiken över hela världen. Mer än 1 500 företag är verksamma på de finländska flygplatserna och sysselsätter fler än 20 000 personer. Varje företag och varje anställd har en egen viktig roll och uppgift för att få miljontals detaljer att fungera sömlöst tillsammans.

Finavias roll inom flygtrafiken

Flygplatsbolaget Finavia Abp äger 20 flygplatser i Finland,vars verksamhet det förvaltar och utvecklar. Finavias omsättning består av intäkter från flygtrafik, fastigheter och parkering.

Det finns ett fåtal flygplatser i Finland som ägs av städer och kommuner, och i vars verksamhet Finavia inte deltar.

Globalt har ägandet och förvaltningen av flygplatser ordnats på många olika sätt. Flygplatser kan till exempel ägas av staten, kommuner, föreningar, privata företag eller börsnoterade bolag. Ägarna kan förvalta antingen en eller flera flygplatser.

Flygtrafiken är strikt reglerad

Flygtrafiken, flygbolagen och verksamheten på flygplatserna styrs av många internationella och nationella lagar och förordningar. Regleringen har en betydande inverkan på utvecklingen av verksamhetsmiljön och investeringsbehoven.

Strikt reglerade är till exempel luftfartens och flygresornas säkerhet, miljöfrågor, prissättningen av tjänster samt personalens kunnande och kompetens.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är den myndighet som övervakar flygsäkerheten i Finland. Den ansvarar också för bestämmelser och anvisningar om säkerhetskontroll. De bygger bland annat på internationella luftfartsregler och EU-lagstiftningen. Finavia investerar tiotals miljoner euro i säkerhet varje år.

Personalen på flygplatsen är skyldig att genomgå fortbildning för vissa uppgifter. För Finavias del krävs bland annat att brand- och räddningspersonalen, säkerhetskontrollanterna, underhållspersonalen och de som arbetar på uppställningsplattan upprätthåller sin behörighet.