Patroner och vapen

Nedan finns en del allmänna packningsanvisningar, men flygbolaget kan ge ännu strängare instruktioner än dessa.

Patroner ska transporteras i lastrummet. Maximimängden är fem kilo per person. Endast patroner som tillhör klass 1.4S och har FN-nummer UN0012 eller UN0014 är tillåtna.

• Använd en särskild patronask. Du kan också packa patronerna i den ursprungliga förpackningen, förutsatt att du tejpar förpackningen så att patronerna inte faller ut.
• Patroner får inte packas i patronbälte, magasin, vapenväska eller vapenhölster.
• Patroner med explosiva eller självantändande laddningar får inte tas med över huvud taget.

Vapen ska också transporteras i lastrummet. De ska vara oladdade och packade i en hållbar förpackning eller en särskild vapenväska. Om du ska transportera endast en väska i lastrummet, kan patroner som förpackats på rätt sätt placeras i samma väska som vapnen.

Stormkök

• Töm och rengör stormköket omsorgsfullt på bränsle så att härden är rengjord och bränsleresterna borttorkade. Vädra köket så att alla bränslerester försvinner.
• Förpacka härden i ett kompakt paket och inpacka paketet tillsammans med köket i lastrumsbagage.
• Brandfarliga vätskor och gaser (gaspatroner) som används som bränsle får inte tas med på flygplan över huvud taget.

Elddon, tändstickor och tändare

• Du kan ta med en tändsticksask eller en vanlig cigarettändare i liten storlek på flygplan.
• Transportera den i din ficka eller handväska. Packa inte den i handbagaget eller lastrumsbagaget.
Elddon ska packas i lastrumsbagage. Skydda produkten så att gnistor inte tänds oavsiktligt (sten/metall och eldstål separerade).
• Följande får i inget fall transporteras på flygplan: mycket lättantändliga strike anywhere-tändstickor, tändare som innehåller oabsorberat vätskeformigt bränsle (annat än gasol), tändarbränsle och refill för tändare, tändare avsedda för cigarrer, så kallade jettändare och torchtändare.

Knivar och täljknivar

Packa knivar, fällknivar, multiverktyg och övriga vassa föremål i lastrumsbagage.

Fiskeredskap och sportutrustning samt stekpannor

Följande föremål bör inpackas i lastrumsbagage:

• Fiskeredskap och fiskekrokar.
• Sportutrustning, såsom gångstavar och klättringsutrustning.
• Stekpannor, kastruller och övriga matlagningsredskap.

Rakapparater och hygien- och kosmetikprodukter

Rakapparater är tillåtna i handbagage och lastrumsbagage. I handbagage tillåts en rakhyvel i plast med ett rakblad i metall fastgjutet i plasthandtaget.

Aerosoler, såsom raklödder och hårspray, får transporteras i handbagage om de rymmer mindre än hundra milliliter. Större förpackningar ska transporteras i lastrummet.

• Aerosolförpackningar som rymmer mer än 500 milliliter får inte tas med över huvud taget.
• Totalt får aerosolförpackningarna rymma högst två liter.
• Se till att aerosolflaskorna inte är skadade och att ventilerna är skyddade med lock för att stoppa läckage.

Tandkrämer, schampon, tvättmedel, roll-on-deodoranter, krämer, geler och övriga vätskor får transporteras i handbagage om de rymmer mindre än hundra millimeter. Större förpackningar ska transporteras i lastrummet.

Om du transporterar aerosolförpackningar eller andra vätskeförpackningar som rymmer mindre än hundra millimeter i handbagage, ska du packa dem i en genomskinlig plastpåse på en liter som kan återförslutas.

Informationen har hämtats från Trafiksäkerhetsverket Trafis webbplats.