Resa med djur

Flygbolagen har egna regler för resor med djur. Läs råden om hur man tar med sitt husdjur på resan.

Kan jag ta med mitt husdjur på flygresan?

Flygbolagen har sina egna regler för att ta med djur på flyget, så det är skäl att i god tid boka en plats för ditt husdjur. Reglerna kan även påverka huruvida djuret reser i lastrummet eller i kabinen. Vissa flygbolag godkänner endast att djuret reser i kabinen.

Reser djuret i lastrummet eller kabinen?

Små sällskapsdjur kan oftast transporteras i kabinen. Större djur transporteras i särskilda transportbehållare i ett tempererat utrymme i lastrummet. Det finns även flygbolag som inte transporterar husdjur. Fåglar, ormar, ödlor och insekter transporteras endast som flygfrakt.

Vilken väska ska jag välja för att transportera mitt husdjur?

Ett husdjur reser i en förhandsbestämd transportväska eller transportlåda vars storlek bestäms utifrån djurets storlek. På sina webbplatser ger de flesta flygbolagen noggranna anvisningar om anskaffning av rätt väska eller låda.

Behöver mitt husdjur ett pass?

Ett husdjurspass är obligatoriskt för alla katter, hundar och illrar för transport mellan EU-länder. Passet kan skaffas hos veterinären. Ett hälsointyg som utfärdats av en veterinär krävs även för hundar och katter som förs in från EU-området i de fall då djuren förs in för att säljas eller överlåtas till en ny ägare.

Vilka karantän- och vaccinationsbestämmelser gäller för mitt husdjur?

Det finns också begränsningar och kontroller när det gäller införsel av djur till Finland. Mer information får du av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Tullen. Ta reda på i förväg vilka bestämmelser för karantän och vaccination som gäller i destinationslandet. Mer information om lagstiftningen i destinationslandet och bestämmelser som gäller utförsel av djur får du hos landets konsulat eller veterinärmyndighet.

En hund eller katt som förs in i Finland ska vara vaccinerad mot rabies, och ifall djurets ursprungsland är ett land med hög rabiesrisk krävs även ett antikroppstest, det vill säga ett godkänt blodprov avseende rabiesantikroppar som analyserats i ett EU-godkänt laboratorium. Dessutom ska hundar ha behandlats mot echinococcus innan de förs in i Finland.

Vad sker i tullen när jag återvänder till Finland?

När du kommer till Finland med ditt husdjur, ska du välja att passera tullens röda fil. Försäkra dig om att du i det skedet har med dig ditt husdjurs alla dokument och bered dig på att visa upp dem i tullen. Tullen: Sällskapsdjur med på resan