Fem fakta om flygtrafiken

Flygtrafiken är en viktig drivkraft för ekonomin och välfärden. Kände du till dessa fakta om flygtrafikens effekter?

  • Flygtrafiken sysselsätter direkt eller indirekt mer än 100 000 personer.

  • Flygtrafiken utgör 3,2 procent av Finlands bruttonationalprodukt.

  • Flygindustrin betalar 2,5 miljarder euro i direkta och indirekta skatter till statskassan.

  • Cirka 25 miljoner passagerare reser med finländsk flygtrafik varje år.

  • Den globala flygtrafikens andel av koldioxidutsläppen är 2–3 procent av alla utsläpp som människan orsakar.