Hoppa över navigering

Resecentralen vid Helsingfors-Vanda kommer att göra byte av färdmedel problemfritt

Article published
14.09.2021 kl 16:06
Taxi station T2-expansion
Ansvar
Tack vare resecentralen som färdigställs vid Helsingfors-Vanda kommer det att vara smidigare, bekvämare och säkrare att anlända till och lämna flygplatsen, oberoende av färdmedel.

Den nya resecentralen, som ligger i anslutning till den utbyggda terminal 2, är en knutpunkt för olika trafikformer. Från centralen finns det en behändig förbindelse till en bussterminal för lokal- och fjärrtrafik, en tågstation för huvudstadsregionens närtrafik, en taxistation och ett parkeringshus.

– Man kommer åt tågstationen och parkeringshuset från flygplatsens avgångs- och ankomsthall med torra fötter, och det är bara några steg till taxistationen och bussterminalen. Områdena för de olika trafikformerna är klart separerade från varandra, vilket underlättar orientering. Det nya arrangemanget förbättrar också säkerheten, eftersom fotgängare inte behöver gå över en enda led avsedd för motorfordon för att komma åt de olika områdena, förklarar projektchef Tuomo Lindstedt på Finavia.

– Man kan bekvämt och utan oro vänta på bussens avgång inomhus, eftersom det är ett kort avstånd till hållplatserna och man har fri sikt från till exempel kaféets fönster. Tack vare den nya förbindelsekorridoren förkortades avståndet mellan ringbanans tågstation och terminal 2 med hundratals meter, så man kommer åt stationsplattformen från ankomsthallen på några minuter. För lämning och hämtning har man reserverat mer utrymme än tidigare, direkt framför terminalens huvudingång, och väntområdet för taxibilarna ligger separat från skjutstrafiken. Snabbparkering för lämning och hämtning samt ett nytt parkeringshus ligger också i terminalens omedelbara närhet.

Flygplatsen är en knutpunkt för kollektivtrafik och en lokal koncentration av tjänster

Den nya resecentralen främjar för sin del funktionaliteten för resekedjor som länkar samman olika trafikformer. Som en följd av förändringarna är det också lättare och bekvämare att komma till Helsingfors-Vanda utan bil. Ringbanans lokaltrafik ansluter till flygplatsens fjärrtågstrafik: till exempel kan man resa till Dickursby med P-tåget på cirka tio minuter och till Böle på en knapp halvtimme.

– En bekväm förbindelse till lokaltågstationen gör att det är lättare än tidigare för närområdets invånare att nå Helsingfors-Vandas tjänster. När renoveringen har färdigställts kommer flygplatsen att vara en mångsidig lokal koncentration av tjänster, med restauranger och kaféer, matbutiker och apotek. Å andra sidan använder många som arbetar på flygplatsen och i närområdet samma kollektivtrafikförbindelser som flygplatsens kunder, beskriver Lindstedt.

Cykelparkeringen betjänar också arbetsresecyklister

I den förnyade helheten ingår också en ny cykelparkering samt en smidigare och säkrare trafikförbindelse för cyklister. I den kameraövervakade cykelparkeringen finns tiotals robusta ställ, som man kan låsa fast cykelns ram vid. Området är under tak, så man behöver inte lämna fordonet i väder och vind.

– Det har inte tidigare överhuvudtaget funnits en egentlig cykelparkering på flygplatsen, så detta är en stor förbättring till exempel för dem som vill anlända till sitt jobb vid flygplatsen på cykel. Under renoveringen byggde man också under jorden nya socialutrymmen med duschar och omklädningsrum för arbetsresecyklister, berättar Lindstedt.

Finavia har fått EU-finansiering på 2,25 miljoner euro för resecentralens planeringsskede och 7,38 miljoner euro för förverkligandet.

I artikelserien Framtidens flygplats berättar vi historier och intressanta detaljer som ligger bakom Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram. På Helsingfors-Vanda flygplats pågår det största utbyggnadsprojektet i flygplatsens historia. Syftet med Finavias jätteinvestering är att utveckla flygplatsens tjänster och kundupplevelse och stärka Helsingfors-Vanda flygplats position som Europas ledande transitflygplats.