Skip navigation

Trafi: Helsinki-Vantaan strateginen merkitys viivästyttää päätöstä meluhakemuksesta

Article published
19.2.2014 at 11:09
Finavian hakemus Helsinki-Vantaan lentoaseman meluun liittyvistä toimintarajoituksista on yhä käsittelyssä. Trafi on joutunut pyytämään asiassa useita lisäselvityksiä käsittelyn aikana esiin tulleiden uusien näkökulmien vuoksi. Nyt lausunnot pyydetään vielä erikseen alueen kunnilta, sillä prosessin edetessä maankäytön merkitys pitkäaikaisen melunhallinnan näkökulmasta on kasvanut entisestään. Trafi pyytää myös Finaviaa täydentämään hakemustaan.

- Jotta melunhallintapäätös on riittävä myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen, on varmistettava, että myös maankäytön suunnittelussa otetaan lentomelu huomioon ja lentomelualueiden ympärille varataan riittävät puskurivyöhykkeet, korostaa erityisasiantuntija Outi Ampuja.

Kunnilta pyydettyihin lisäselvityksiin on annettu aikaa 4 kuukautta. Trafin tavoitteena on saada päätös tehtyä kesän 2014 aikana. Trafi tiedottaa asiasta heti, kun päätös on tehty.

Lentorajoitusten tasapainoisen lähestymistavan mukainen arviointi on tehokkain keino meluhaittojen vähentämiseksi


Kunnilta pyydetyn uuden selvityksen lisäksi Trafi tulee myös toistamaan ja tarkentamaan lisäselvityspyyntönsä Finavialle. Trafille tähän mennessä toimitetut laskelmat on tehty lähinnä ympäristölainsäädännön perusteella. Trafissa tehtävään päätökseen tarvitaan ns. tasapainoisen lähestymistavan mukaiset laskelmat lentoliikenteen melusta.

- Meidän on noudatettava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn puitteissa sovittuja menetelmiä. Tätä edellyttävät kansainväliset sopimukset, EU:n lentomelunhallintadirektiivi ja ilmailulaki, toteaa ylijohtaja Pekka Henttu.

Suomea velvoittava kansainvälinen ilmailulainsäädäntö vaatii, että mahdollisten lentorajoitusten tulee perustua tasapainoisen lähestymistavan mukaiseen analyysiin. Tasapainoinen lähestymistapa on menetelmä, jonka avulla valitaan lentokonemelun vähentämisen, liikenteen ohjauksen ja maankäytön suunnittelun näkökulmasta kustannustehokkaimmat keinot hallita meluhaittoja.

- Lentoliikenteen meluhaittojen hallinta on monisyinen kokonaisuus, jossa paras lopputulos saavutetaan hyvällä toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Helsinki-Vantaan mahdollisella lentoliikenteen rajoittamisella olisi merkittäviä vaikutuksia koko Suomen elinkeinoelämälle pitkällä aikavälillä, summaa Henttu.

Asian taustaa


Finavia on hakenut Trafilta päätöstä, jolla rajoitettaisiin eräiden suihkukoneiden pääsyä Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöaikaan klo 0.30-5.30. Hakemuksesta järjestettiin julkinen kuuleminen ja siihen sai esittää mielipiteitä 26.10.2012 asti.

Finavian Trafille jättämä meluhakemus liittyy kiinteästi yhtiön ympäristölupahakemukseen, jonka valituskäsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Trafi tekee päätöksensä meluun liittyvistä toimintarajoituksista ilmailulain pohjalta.

Hakemus on nähtävissä Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/lausuntopyynnot/kuulutus

Lisätietoja:
ylijohtaja Pekka Henttu, p. 029 534 6031, pekka.henttu(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Outi Ampuja, p. 029 534 5276, outi.ampuja(at)trafi.fi

Trafin julkaisema tiedote 19.2.2014

Kehitys