Skip navigation

Lappeenrannan lentoaseman henkilöstö osa-aikalomautetaan

Press release
Article published
3.3.2014 at 09:47
Lentoliikenne Lappeenrantaan on vähentynyt merkittävästi tammikuun puolivälissä, kun Air Baltic lopetti liikennöinnin lentoasemalle. Lappeenrantaan on lentoja toistaiseksi ainoastaan kolmena päivänä viikossa.

Lentojen vähentymisen seurauksena Finavia Oyj on käynyt yt-neuvotteluja Lappeenrannan lentoasemalla sopeuttaakseen työvuorojen määrää muuttuneeseen tilanteeseen. Neuvottelujen piiriin on kuulunut n. parikymmentä Lappeenrannan lentoaseman työntekijää (aluetekniikan yksikköön kuuluvia lukuun ottamatta).

Yhdessä henkilöstön kanssa käydyissä yt-neuvotteluissa  on sovittu, että koko Lappeenrannan lentoaseman henkilöstö (pl. aluetekniikka) lomautetaan toistaiseksi lyhentämällä työaikaa. Lomautukset toteutetaan yhdenvertaisuutta noudattaen siten, että työvuorot ovat pääsääntöisesti päivinä, jolloin on reittilentoja.

Työnantaja tarjoaa työntekijälle työtä lomautusaikana, mikäli sitä on. Työterveyshuollon tukipalvelut ovat käytettävissä koko henkilöstölle tarpeen mukaan.

Taustaa

Kilpailu reittien ja yhtiöiden välillä on yhä kireämpää ja lentoyhtiöt tekevät päätöksiä operoimistaan lentoreiteistä entistä nopeammalla syklillä. Lentoliikenteelle palveluita tuottavat yritykset ovat pakotettuja joustavampaan toimintaan ja nopeisiin muutoksiin.

Finavia on käynnistänyt verkostoasemillaan investointiohjelman. Investointeja tehdään kysyntää vastaavalla tavalla. Finavialla on kykyä palvella Lappeenrannassa nykyistä vilkkaampaa lentoliikennettä. Finavia antaa merkittäviä alennuksia palveluhinnoistaan uusiin kohteisiin lennettäville reiteille. Lisäksi Finavia markkinoi yhdessä eri alueiden kanssa tiiviisti lentoasemiaan eri lentoyhtiöille tavoitteenaan saada lisäliikennettä lentoasemille eri puolilla Suomea. Koska Finavia tukee vähäliikenteisiä verkostolentoasemia Helsinki-Vantaan  tuotoilla, lentoasemamaksut ovat Suomessa kustannuksiin ja moneen muuhun maahan verrattuna alhaisella tasolla.

Finavia operoi Suomessa 25 lentoasemaa. Finavian tehtävänä on operoida ja kehittää matkustajalentoasemiaan, joille on säännöllistä kaupallista lentoliikennettä.

Tietoja Lappeenrannan lentoasemasta

Matkustus