Skip navigation

Terminaalin suunnittelussa ja rakentamisessa korostuu saumaton yhteistyö

Article published
17.6.2015 at 12:52
Helsinki-Vantaalla on piakkoin käynnistymässä noin 400 miljoonan euron jätti-investointi, kun lentoaseman terminaalia ryhdytään laajentamaan. Suururakan toteutuksessa on suunnittelun ja rakentamisen eri osapuolten toimittava saumattomasti yhteen. Tähän ovat Finavia ja Sweco PM yhdessä kehittäneet yhteistoiminnallisia työskentely- ja toteutusmalleja.

Parhaillaan on käynnissä terminaalilaajennuksen suunnittelu- ja hankintavaihe, jossa Sweco PM on vahvasti mukana toimien asiantuntijana projektinjohto- ja rakennuttamistehtävissä. Swecon kehittämis- ja hankintaosaamisen pohjalta luotiin yhteistoiminnalliset toteusmuodot, jota ohjaavat Finavian tavoitteet.

Suururakka vaatii uudenlaisia toteutustapoja

Terminaalin rakentaminen toteutetaan yhteistoiminnallisella projektinjohtourakalla ja lentokoneiden rullaus- ja pysäköintialueen eli niin sanotun asematason infrarakentaminen puolestaan allianssiurakalla.

Rakentamisesta vastaavat toimijat valitaan hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden alkua. Osapuolet kehittävät yhdessä teknisiä ratkaisuja ja määrittävät rakentamisvaiheen tavoitteet ennen töiden alkua.

Sekä projektin eteneminen vaiheittain että uudet toteutusmallit ovat edellyttäneet täysin räätälöityjen sopimusmallien luomista. Sopimuksiin on sisällytetty tavoitteisiin kannustava kaupallinen malli, joka ohjaa kaikkia osapuolia toimimaan projektin parhaaksi ja palkitsee palveluntuottajat erinomaisesta suorituksesta.

Projektin koko ja lentoaseman erityispiirteet asettavat haasteita toteutukselle

Laajennustöitä tehdään samanaikaisesti lentokentän toiminnan pyöriessä ympäri vuorokauden. Lentoliikenteen tehokkuudesta ja sujuvuudesta tai matkustajien viihtyvyydestä ei voida tinkiä. Tämä asettaa haasteita myös rakentamiselle.

Projekti on poikkeuksellisen suuri ja vaatii toteutukselta lentoasemaympäristön erityspiirteiden tuntemista. Onnistumisen kannalta tärkeimmiksi kulmakiviksi on nostettu eri osapuolten välinen tiivis yhteistyö, saumaton tiedonkulku sekä osaaminen ja toiminnan ohjaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sweco PM on yhdessä Finavian kanssa määritellyt yhteistoiminnalliset työskentelytavat. Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteisiä työskentelytapoja käyttäen. Muun muassa smart boardit, last plannerit ja työskentely big roomissa ovat arkipäivää projektin jokaiselle osapuolelle.

Lähde Sweco PM:n tiedote 17.6.2015

Lue lisää terminaalin laajentamisesta ja Finavian kehitysohjelmasta.

Kehitys