Skip navigation

Friluftsmänniskornas och jägarnas ABC: så här packar du för flygresan

Article published
17.9.2014 at 11:53
Archived
A passenger at the secuity check.
Finavia har sammanställt en komihåglista för hur du ska packa vapen, patroner, stormkök och tändstickor som du ämnar ta med på flyget. De är alla föremål som av säkerhetsskäl endast får transporteras på flygplan med vissa begränsningar.

För att din resa till jakt- eller friluftsresmålet ska gå som planerat är det bra att repetera packningsavisningarna som finns på Finavias webbplats.

– När du har packat rätt från första början går resan smidigare. Om du av misstag har med dig förbjudna eller felpackade föremål tvingas säkerhetskontrollanten avlägsna dem ur bagaget, säger Jari Amnell, säkerhetsexpert på Finavia.

En bra tumregel är att all utrustning för jakt, fiske, idrott och vandring ska packas i lastrumsbagaget. På så sätt kommer utrustningen säkrast fram, och passageraren kan undvika otrevliga överraskningar.

Amnell råder till extra noggrannhet när det gäller vapen, patroner, stormkök, tändstickor och olika slags tändare.

– Det finns detaljerade anvisningar om hur många patroner man maximalt får medföra, ammunitionsklasser och packning av vapen och stormkök, och det är bra att kontrollera dem innan man börjar packa, säger han.

Utöver transportbegränsningarna finns det också utrustning som inte alls får medföras på flyg. Hit hör alla brandfarliga och explosiva ämnen eller föremål, som drivmedel och bränslen, friktionständstickor (strike anywhere), tändare inklusive refill samt patroner som innehåller explosiva eller självantändande laddningar.

I handbagaget får man medföra en ask vanliga tändstickor eller en vanlig tändare. Däremot är de inte tillåtna i lastrumsbagaget överhuvudtaget.

När du packar friluftsutrustning är det också bra att kontrollera anvisningarna om transport av vätskor. Hygienartiklar, konserver och till exempel fiskrom i förpackningar på över 100 milliliter får endast transporteras i lastrumsbagaget.

Kontrollera om du får ta produkten med på flyget