Taustatietoa lentoliikenteestä

Lentoliikenne on globaalisti linkittynyt, tuhansien toimijoiden muodostama vahvasti säännelty toimiala. Tällä sivulla on lyhyesti kuvattuna se viitekehys, jossa lentoyhtiöt, lentoasemat ja muut lentoalan edustajat toimivat.

Lentoliikenne on monen toimijan yhteispeliä

Lentoliikenne on globaalisti linkittynyt toimiala aina lentoaikataulujen suunnittelusta alkaen. Lumimyrsky Keski-Euroopassa tai tietoliikennehäiriö Singaporessa vaikuttavat myös Suomesta lähtevään ja Suomeen saapuvaan lentoon.

Lentoaikataulut laaditaan järjestelemällä lähtö- ja tulovuorot niin kutsutun slot-koordinaation avulla. Slot-koordinoidun kentän toiminta perustuu Euroopassa EU-asetukseen ja yhdenmukaisiin kansainvälisiin tarkkoihin sääntöihin. Helsinki-Vantaa on Suomen ainoa slot-koordinoitu lentoasema. Yksittäisten lentojen muutoksista, peruutuksista ja lentoreitityksestä vastaavat lentoyhtiöt.

Lentoyhtiöt vastaavat matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin kuljetuksesta. Esimerkiksi lähtöselvitys, matkatavaroiden käsittely, lastaus ja purku sekä palvelut lähtöportilla ja tulopisteillä ovat lentoyhtiöiden vastuulla. Myös lentokoneaterioiden valmistus, lentokoneiden tankkaukset ja jäänpoistotehtävät kuuluvat lentoyhtiöille. Näitä tehtäviä lentoasemilla hoitavat yleensä maahuolintayritykset.

Lentoasemilla palveluitaan tarjoavat myös monet muut lukuisat toimijat. Tällaisia ovat esimerkiksi myymälä-, ravintola-, valuutanvaihto- ja autonvuokrausyritykset.

Ilmatilanhallinta ja lennonjohtopalvelut on järjestetty eri tavoin eri maissa. Euroopassa lennonvarmistuspalvelut on pääsääntöisesti eriytetty omaksi yhtiökseen. Suomessa lennonjohtopalveluista vastaa nykyisin liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy.

Viranomaiset vastaavat lentokenttien turvallisuudesta. Suomessa toimivaltaisia viranomaisia ovat muun muassa kuuluvat Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli. Terveysturvallisuudesta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvat viranomaiset, viime kädessä kunkin kunnan sosiaali- ja terveystoimi.

Maailmanlaajuisesti lentoliikenteen parissa toimii kymmeniä tuhansia yrityksiä. Suomen lentoasemilla toimii yli 1 500 yritystä, joiden palveluksessa on yli 20 000 työntekijää. Jokaisella yrityksellä ja jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa ja tehtävänsä, jotta miljoonat yksityiskohdat saadaan toimimaan saumattomasti yhteen.

Finavian rooli lentoliikenteessä

Lentoasemayhtiö Finavia Oyj omistaa Suomessa 20 lentoasemaa, joiden toimintaa se johtaa ja kehittää. Finavian liikevaihto muodostuu lentoliikenne-, kiinteistö- ja pysäköintituotoista.

Suomessa on muutamia kaupunkien ja kuntien omistamia lentokenttiä, joiden toiminnassa Finavia ei ole mukana.

Maailmanlaajuisesti lentoasemien omistus ja hallinnointi on järjestetty monella tapaa. Lentoasemat voivat esimerkiksi olla valtion, kuntien, yhdistysten, yksityisten yritysten tai pörssiyhtiöiden omistuksessa. Omistajat voivat hallinnoida joko yhtä tai useampaa lentokenttää.

Lentoliikenne on vahvasti säänneltyä

Lentoliikenteen, lentoyhtiöiden ja lentoasemien toimintaa ohjaavat monet kansainväliset ja kansalliset lait ja säännökset. Sääntely vaikuttaa merkittävästi toimintaympäristön kehittämiseen ja investointitarpeisiin.

Tarkkaan säänneltyjä ovat muun muassa ilmailun ja lentomatkustuksen turvallisuus, ympäristöasiat, palveluiden hinnoittelu sekä henkilöstön osaaminen ja pätevyys.

Suomessa lentoturvallisuutta valvova viranomainen on liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se vastaa myös turvatarkastusta koskevista määräyksistä ja ohjeista. Ne perustuvat muun muassa kansainvälisiin ilmailun säännöksiin ja EU-lainsäädäntöön. Finavia panostaa turvallisuuden eteen useita kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Lentoaseman henkilöstöltä edellytetään tietyissä tehtävissä jatkuvaa kouluttautumista. Kelpoisuuksien ylläpitämistä edellytetään Finavian osalta esimerkiksi palo- ja pelastushenkilöstön, turvatarkastajien, kunnossapidon ja asematasolla työskentelevien tehtävissä.