Pysäköinnin ennakkovarauksen sopimusosapuolet ja tarjottava palvelu

Asiakas voi varata autolleen pysäköintipaikan Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella sijaitsevalta Finavia Oyj:n (jäljempänä ”Finavia”) pysäköintialueelta P1 Premium, P2, P3, P4 tai P5. Pysäköintivarauksen yhteydessä asiakas voi ostaa lisäpalveluna myös autopesun (jäljempänä ”lisäpalvelut”) Autopesun voi ostaa vain pysäköintihalleihin P1, P2, P3 ja P5 tehtyjen pysäköintivarausten yhteydessä. Autopesupalvelun tuottaa Finavialle ulkopuolinen palveluntoimittaja.

Kun asiakas on tehnyt varauksen pysäköinnistä tai ostanut pysäköinnin ja sen yhteydessä lisäpalvelun ja samalla maksanut sen, asiakkaan ja Finavian välille syntyy sopimus. Varaus on voimassa, kun asiakas on saanut Finavialta varausvahvistuksen.

Kun asiakas on saanut vahvistuksen pysäköintipaikan varauksesta, Finavia on velvollinen tarjoamaan asiakkaalle pysäköintipaikan Helsinki-Vantaan lentoasemalta varausvahvistuksessa mainitulle ajanjaksolle ja pysäköintialueelle. Autolle ei voi varata tiettyä pysäköintiruutua. Jos asiakas on varannut pelkän pysäköinnin, auton voi pysäköidä mihin tahansa vapaaseen pysäköintiruutuun valitulla pysäköintialueella.

Jos pysäköinnin yhteydessä on ostettu myös pesu, auto pysäköidään pysäköintialueelle P1, P2, P3 tai P5 pesuun meneville autoille varatulle merkitylle alueelle sen mukaisesti, mihin halliin varaus on tehty. Auton avain viedään tuloaulassa sijaitsevaan talletuskaappiin. Avainten jättämisen yhteydessä täytetään palvelukuori ja lipuke. Auto noudetaan pesupalvelun tarjoajan toimesta jättöpaikalta ja palautetaan pesun jälkeen samalla pysäköintialueella sijaitsevalle, pesusta tulleille autoille varatulle, merkitylle alueelle. Auto pestään enintään 10 tuntia ennen varatun pysäköinnin päättymisaikaa.

Varauksen tekeminen Helsinki-Vantaan pysäköintipaikoille

Asiakas voi varata pysäköintipaikan ja lisäpalvelut Finavian verkkosivuilta. Varausta tehdessään asiakas valitsee pysäköintialueen, pysäköinnin ajankohdan ja keston. Pysäköinnin hinta määräytyy valitun pysäköintialueen ja pysäköinnin pituuden perusteella. Yhdellä varauksella voi olla enintään yksi pysäköintivaraus.

Ostaessaan lisäpalveluna autopesun, Asiakas valitsee varausta tehdessään haluamansa pesun. Eri pesutyypeille on ilmoitettu hinnat varausjärjestelmässä.

Pysäköinnin voi varata aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Pysäköinnin voi varata korkeintaan neljäksikymmeneksiviideksi (45) vuorokaudeksi kerrallaan. Pysäköintipaikka on asiakkaan käytössä, kunnes hän ajaa pois pysäköintialueelta.

Pysäköintipaikan voi varata yhdeksi tai useammaksi vuorokaudeksi kerrallaan. Esimerkiksi jos asiakas on varannut pysäköintipaikan 70 tunniksi alkaen maanantaina kello 9.00 ja päättyen torstaina kello 7.00, varauksen kesto on todellisuudessa kolme vuorokautta eli 72 tuntia. Jos varattu pysäköintiaika ylittyy, asiakkaan on maksettava ylimenevä osuus voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kun varaus on maksettu, Finavia lähettää varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. Finavia suosittelee varausvahvistuksen tulostamista.

Varausvahvistuksen mukana asiakkaalle lähetetään pdf-tosite, jossa on eriteltynä pysäköinnin ja sen yhteydessä ostettujen lisäpalveluiden osuudet arvonlisäveroerittelyineen.

Mikäli asiakas ei saa varausvahvistusta, hänen tulee varauksen voimassaolon varmistamiseksi ottaa yhteys pysäköinnin asiakaspalveluun. Yhteystiedot on mainittu jäljempänä kohdassa ”Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot”. Finavia ei vastaa hävinneestä varausvahvistuksesta, eikä ole velvollinen toimittamaan uutta hävinneen tilalle. Asiakas voi keskeyttää varauksen missä vaiheessa tahansa ennen sen maksamista.

Hinnat ja maksaminen

Pysäköinnin varausjärjestelmässä sekä pysäköinnin, että lisäpalveluiden hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ja ne sisältävät arvonlisäveron. Varaushetkellä ilmoitettu hinta on voimassa vain kyseisessä varauksessa. Finavia pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Pysäköinnin varausjärjestelmän hinnat voivat muuttua päivittäin.

Pysäköinti ja autopesu maksetaan varauksen yhteydessä. Maksaminen tapahtuu kolmannen osapuolen (Paytrail Oyj) palvelussa luottokortilla tai verkkopankkimaksulla. Finavia ei käsittele tai tallenna asiakkaan luottokorttitietoja.

Maksun suorittamisen jälkeen varaus on sitova. Käyttämättä jäänyttä varausta tai varausta ja autopesua ei hyvitetä asiakkaalle lukuun ottamatta tilannetta, joka on selostettu jäljempänä kohdassa ”Finavian vastuu”. Katso myös kohta ”Varauksen peruuttaminen”.

Jos ajoneuvo ajetaan ulos pysäköintialueelta ennen pysäköintiajan päättymistä, Finavia ei maksa asiakkaalle hyvitystä käyttämättä jääneestä varausajasta. Jos varattu pysäköintiaika ylittyy, asiakkaan on maksettava ylimenevä osuus voimassa olevan pysäköintihinnaston mukaisesti. Erotus maksetaan terminaalissa pysäköinnin palvelupisteellä. Mikäli ennakkovaraus on käynnissä Moovy-sovelluksessa, ylimenevä aika veloitetaan automaattisesti Moovytiliin liitetyltä maksukortilta.

Finavia pyrkii pitämään verkkosivujensa sisällön mahdollisimman ajantasaisena. Finavia ei kuitenkaan takaa sisällön oikeellisuutta kaikkina ajankohtina. Se ei myöskään vastaa palvelun käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Maksuvaihtoehdot pysäköitäessä ilman ennakkovarausta

Mikäli Asiakas pysäköi ilman ennakkovarausta, voi hän matkalta palatessaan maksaa pysäköintiautomaatilla pysäköintialueella tai 24h-palvelupisteessä lentoaseman tuloaulassa.

Ulos pysäköintialueelta Asiakas pääsee ajamaan syöttämällä alkuperäisen pysäköintilipukkeen portilla olevaan automaattiin. Ulos pääsee ajamaan myös rekisterikilpitunnistuksella, mikäli järjestelmä on onnistunut lukemaan rekisterikilven saapuessa. Asiakkaalle on varattu aikaa poistumiseen 45 minuuttia.

Sisäänajo varatulle pysäköintialueelle

Asiakkaan ajaessa pysäköintialueelle puomi aukeaa automaattisesti varauksen yhteydessä ilmoitetun rekisterinumeron perusteella.

Ongelmatilanteissa asiakas voi ottaa puomipuhelimella tai puhelimitse yhteyden Finavian pysäköintipalveluun. Katso palvelupisteen sijainti ja yhteystiedot alempaa kohdasta ”Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot”. Pysäköintialueelle voi ajaa aikaisintaan kuusikymmentä (60) minuuttia ennen varauksen alkamisajankohtaa ja viimeistään ennen varauksen päättymisajankohtaa.

Varauksen peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus perua varaus veloituksetta kaksi (2) tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Edellä mainittua myöhemmin tehdyn peruutuksen osalta Finavia ei palauta varauksesta suoritettua maksua.

Ohjeet varauksen peruuttamiseen on annettu varausvahvistuksessa. Kuluttaja-asiakkaan osalta laajemman peruuttamisoikeuden puuttuminen perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

Finavian vastuu

Finavian pysäköintialueet ovat valvottuja, mutta pysäköinti tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Finavia vastaa tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin edellytä, Finavia ei kuitenkaan vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai vahingoista, joita Finavia ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

Mikäli pysäköintipaikkaa ei vahvistuksesta huolimatta ole saatavilla varatulta pysäköintialueelta, Finavia on velvollinen järjestämään asiakkaalle korvaavan paikan toiselta pysäköintialueelta.

Mikäli pysäköintipaikkaa ei varauksesta huolimatta ole saatavilla vapauttamisperusteen (force majeure) vuoksi, Finavia ei ole velvollinen hyvittämään asiakkaan maksamaa varausmaksua. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Finavia ei ole voinut ottaa huomioon ja joka on Finaviasta riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

Yhteystiedot, asiakaspalvelu ja reklamaatiot

Pysäköinnin asiakaspalvelu on avoinna ympäri vuorokauden. (24h) Se sijaitsee terminaalin tuloaulassa. Palvelupisteen sähköpostiosoite on [email protected] ja puhelinnumero +358 20 708 3200.

Lisätietoja Helsinki-Vantaan lentoaseman paikoituksesta ja autopesupalvelusta saa Finavian verkkopalvelun Pysäköinti-sivulta.

Kaikki palautteet ja reklamaatiot Finavialle on lähetettävä palautelomakkeella. Autopesuun liittyvät reklamaatiot tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai tämän lomakkeen kautta.

Reklamaatiot palvelun puutteellisuudesta ja virheistä tai sen yhteydessä aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava heti havaitsemishetkellä tai viimeistään silloin, kun asiakkaan olisi pitänyt havaita puute, virhe tai vahinko. Jos kuluttaja-asiakkaan ja Finavian välistä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi.

Kuluttaja-asiakas voi halutessaan saattaa asian käsiteltäväksi myös suoraan EU-komission riidanratkaisusivuston (ODR) välityksellä osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr

Pysäköintipaikan ennakkovarausjärjestelmästä vastaa Finavia Oyj, jonka yhteystiedot saat verkkosivuilta.

Henkilötietojen käsittely

Pysäköintipaikan varaamiseksi asiakkaan on annettava Finavialle seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään varauksen käsittelyyn sekä palvelun kehittämiseen, eikä Finavia muutoin luovuta niitä kolmannelle osapuolelle. Finavia voi lähettää ennakkovarauksen tehneille asiakkaille suoramarkkinointiviestejä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen. Suoramarkkinoinnista on mahdollista kieltäytyä viestien lopusta löytyvällä linkillä.

Finavia käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tieto- tai korjauspyyntö voidaan lähettää Finavian verkkosivuilla olevaa tietopyyntölomaketta käyttäen (https://www.finavia.fi/fi/tietosuoja).

Ennakkovarauksen henkilötietojen käsittely on kuvattu Finavian mobiili- ja verkkopalveluiden rekisterin tietosuojaselosteessa:

Tietosuojaseloste: Mobiili- ja verkkopalveluiden rekisteri (PDF)

Tiedot, joita käsittelemme pysäköintitapahtumista, ilmenevät Helsinki-Vantaan lentoaseman ajoneuvopysäköinnin rekisterin tietosuojaselosteesta:

Tietosuojaseloste: Ajoneuvopysäköinnin rekisteri (PDF)

Varauksen maksamiseksi asiakkaan on lisäksi annettava luottokortti- tai verkkopankkitiedot Paytrail Oyj:lle.

Muut ehdot

Finavialla on oikeus muuttaa näitä sopimus- ja käyttöehtoja.

Finavia Oyj