Finavian historia

Finavian historia kulkee käsi kädessä kansainvälisen ilmailun ja muun yhteiskunnan kehityksen kanssa. Lentoliikenne on jo sadan vuoden ajan merkinnyt suomalaisille mahdollisuutta pysyä mukana maailman kehityksessä, edistää ulkomaankauppaa ja solmia kansainvälisiä yhteyksiä. Tarvitsemme toimivaa ja monipuolista lentoliikennettä myös tulevaisuudessa. Suomelle on välttämätöntä olla osa globaalia lentoreittiverkostoa.

1922: Yhtiön varhaishistoria lentokenttien omistajana ja hallinnoijana ulottuu vuoteen 1922, jolloin lentoliikenne liitettiin osaksi kulkulaitosministeriön (myöhemmin liikenneministeriö) hallinnonalaa. Sen vastuulle tulivat ilmailuviranomaisen roolin sekä lentoliikenteen ja lentokenttien kehittäminen.

1972: Lukuisten kehitysvaiheiden jälkeen liikenneministeriön ilmailuosasto sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen lentokenttäosasto yhdistettiin Ilmailuhallitukseksi 1.3.1972. Ilmailuhallituksen hallintaan tuli 20 lentoasemaa, joista kuudellatoista oli säännöllistä liikennettä ja neljällä yhteistoimintalentoasemalle oli pysyvästi sijoitettu Ilmavoimien lennosto.

1991: Kansainvälisen yksityistämiskehityksen myötä myös Suomen ilmailuhallinnon rahoitus haluttiin erottaa valtion budjetista. Ilmailuhallitus muuttui liikelaitokseksi vuonna 1991. Uudelle Ilmailulaitokselle tämä merkitsi lisääntynyttä taloudellista itsenäisyyttä ja mahdollisuutta kehittää liiketoimintaa ja lentoasemien palveluja. Viranomaistehtävien hoitaminen eriytettiin omaksi, riippumattomaksi Lentoturvallisuushallinnokseen.

2006: Ilmailulaitos otti käyttöön uuden nimen Finavia vuonna 2006. Samaan aikaan Lentoturvallisuushallinto siirtyi täysin erilliselle virastolle, Ilmailuhallinnolle. Finavian rooli liiketoimintaa harjoittavana organisaationa korostui entisestään. Sen hallinnassa oli 25 lentoaseman infrastruktuuri ja lennonvarmistuspalvelut.

2010: Finavia Oyj perustettiin 1.1.2010, kun Ilmailulaitoksen liiketoiminnot siirrettiin kokonaan valtion omistamalle yhtiölle.

2017: Lennonvarmistus- ja lennonjohtopalvelut eriytettiin omaksi yhtiökseen, ANS Finlandiksi 1.4.2017.

Finavia tänään

Lentoasemaverkoston historia

1910–1940-luvut: Utti 1918, Kauhava 1929, Turku (Artukainen) 1935; Malmi 1936; Tampere (Härmälä), Vaasa, Kemi ja Jyväskylä 1937, Halli 1939, Rovaniemi ja Maarianhamina 1940, Pori 1941, Kuopio 1946

1950–1990-luvut: Joensuu 1950, Lappeenranta 1951, Helsinki-Vantaa 1952, Oulu 1953; Turku, Ivalo ja Kajaani 1955, Kokkola-Pietarsaari 1960, Tampere-Pirkkala ja Kittilä 1979, Osaksi Finavian lentoasemaverkostoa siirtyivät Savonlinna 1980; Varkaus 1982, Kuusamo 1986 ja Enontekiö 1988

2000–2010-luvut: Kauhavan lentoasema Kasvuyrittäjät Oy omistukseen 2015, Lappeenrannan lentoasema Lappeenrannan kaupungin omistukseen 2016, Varkauden lentoasema muuttuu valvomattomaksi lentopaikaksi 2016 ja Malmin lentoaseman hallinnointi Helsingin kaupungille 2017.

Finavian lentoasemaverkosto