Finavian historia

Finavian historia kulkee käsi kädessä kansainvälisen ilmailun ja muun yhteiskunnan kehityksen kanssa. Lentoliikenne on jo sadan vuoden ajan merkinnyt suomalaisille mahdollisuutta pysyä mukana maailman kehityksessä, edistää ulkomaankauppaa ja solmia kansainvälisiä yhteyksiä. Tarvitsemme toimivaa ja monipuolista lentoliikennettä myös tulevaisuudessa. Suomelle on välttämätöntä olla osa globaalia lentoreittiverkostoa.

1922: Yhtiön varhaishistoria lentokenttien omistajana ja hallinnoijana ulottuu vuoteen 1922, jolloin lentoliikenne liitettiin osaksi kulkulaitosministeriön (myöhemmin liikenneministeriö) hallinnonalaa. Sen vastuulle tulivat ilmailuviranomaisen roolin sekä lentoliikenteen ja lentokenttien kehittäminen.

1972: Lukuisten kehitysvaiheiden jälkeen liikenneministeriön ilmailuosasto sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen lentokenttäosasto yhdistettiin Ilmailuhallitukseksi 1.3.1972. Ilmailuhallituksen hallintaan tuli 20 lentoasemaa, joista kuudellatoista oli säännöllistä liikennettä ja neljällä yhteistoimintalentoasemalle oli pysyvästi sijoitettu Ilmavoimien lennosto.

1991: Kansainvälisen yksityistämiskehityksen myötä myös Suomen ilmailuhallinnon rahoitus haluttiin erottaa valtion budjetista. Ilmailuhallitus muuttui liikelaitokseksi vuonna 1991. Uudelle Ilmailulaitokselle tämä merkitsi lisääntynyttä taloudellista itsenäisyyttä ja mahdollisuutta kehittää liiketoimintaa ja lentoasemien palveluja. Viranomaistehtävien hoitaminen eriytettiin omaksi, riippumattomaksi Lentoturvallisuushallinnokseen.

2006: Ilmailulaitos otti käyttöön uuden nimen Finavia vuonna 2006. Samaan aikaan Lentoturvallisuushallinto siirtyi täysin erilliselle virastolle, Ilmailuhallinnolle. Finavian rooli liiketoimintaa harjoittavana organisaationa korostui entisestään. Sen hallinnassa oli 25 lentoaseman infrastruktuuri ja lennonvarmistuspalvelut.

2010: Finavia Oyj perustettiin 1.1.2010, kun Ilmailulaitoksen liiketoiminnot siirrettiin kokonaan valtion omistamalle yhtiölle.

2017: Lennonvarmistus- ja lennonjohtopalvelut eriytettiin omaksi yhtiökseen, ANS Finlandiksi 1.4.2017.

Finavia tänään

Lentoasemaverkoston historia

1918: Utti ja Lappeenranta

1929: Kauhava

1935: Turku (Artukainen), 1.siviili-ilmailulentoasema vuoteen 1955

1936: Joroinen (myöh. Varkaus) ja Helsinki-Malmi

1937: Tampere (Härmälä) vuoteen 1979 ja Maarianhamina

1938: Vaasa

1939: Kemi (myöh. Kemi-Tornio), Luonetjärvi (myöh. Jyväskylä), Pori, Halli

1940: Rovaniemi ja Kuopio

1941: Joensuu

1943: Ivalo

1952: Helsinki (myöh. Helsinki-Vantaa)

1953: Oulu

1955: Turku (Rusko)

1957: Kajaani

1960: Kruunuby (myöh. Kokkola-Pietarsaari)

1972: Kuusamo

1974: Savonlinna

1975: Kittilä

1979: Tampere-Pirkkala

1980: Enontekiö

2015: Kauhavan lentokenttä Kasvuyrittäjät Oy:n omistukseen

2016: Lappeenrannan lentoasema Lappeenrannan kaupungin omistukseen, Varkauden lentoasema valvomattomaksi lentopaikaksi

2017: Helsinki-Malmin lentoasema Helsingin kaupungille

2021: Enontekiön lentoasema siirtyi Enontekiön kunnan omistukseen