Vuosikertomuksissa kerromme tärkeimmistä saavutuksistamme ja strategian toteuttamisesta. Osana vuosikertomusta julkaisemme GRI G4 -viitekehyksen mukaisen vastuullisuusraportin sekä tilinpäätöksen.

Vuosikertomus sisältää myös palkka- ja palkitsemisselvityksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Julkaisemme vuosikertomuksen maaliskuussa.