Näin lentokoneiden melua hallitaan Helsinki-Vantaan alueella

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on kolme kiitotietä, joista kiitotiet 1 ja 3 ovat samansuuntaiset ja kiitotie 2 on poikittain. Kiitotiet nimetään niiden suuntien mukaan lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin.

Käytettävän kiitotien valinnassa noudatetaan ensisijaisuusperiaatetta, jossa otetaan huomioon turvallisuustekijöiden lisäksi lentokoneiden aiheuttama melu ja liikenteen määrä.

Helsinki-Vantaan yleisimmät kiitoteiden käyttötavat

Nousu- ja laskukiitotie valitaan aina yhdessä ja käytettäviä kiitotieyhdistelmiä eri on tilanteille noin kaksikymmentä. Tuulen suunta ja nopeus ovat tärkein käytettävien kiitoteiden valintakriteeri. Lentokoneiden on turvallisinta nousta ja laskeutua vastatuuleen.

Kiitotiet

Kiitoteiden nimeäminen ja lentoonlähtöjen ja laskeutumisten suunnat.

Ensisijaisesti toimitaan siten, että laskeudutaan kiitotielle 2 (15) luoteen eli Nurmijärven suunnasta tai kiitotielle 1 (22L) koillisesta Keravan suunnasta ja lähdetään lentoon kiitotieltä 3 (22R) lounaaseen Länsi-Vantaan ja Espoon suuntaan. Samaan aikaan voidaan vähämeluisilla koneilla nousta kiitotieltä 1 (22L) etelään. Iltapäivän ruuhka-aikaan laskeudutaan molemmille rinnakkaisille kiitoteille yhtä aikaa.

Pohjois- ja itätuulilla yleensä toimitaan siten, että laskeudutaan kiitotielle 3 (04L) tai kiitotielle 1 (04R) lounaan eli Länsi-Vantaan ja Espoon suunnasta ja lähdetään lentoon kiitotieltä 1 (04R) koilliseen Keravan suuntaan.

Melun kannalta parasta kiitotietä ei aina voida valita lentoturvallisuuden takia. Lentoreittien suunnittelulla voidaan vähentää meluhaittoja lentoonlähtöjen yhteydessä. Laskeutumisten osalta keinoja ovat käytettävän kiitotien valinta sekä jatkuvan liu´un mahdollistaminen niin usein kuin turvallisuustekijöiden kannalta on mahdollista.

Melunhallintsuunnitelmassa lentoliikenteen järjestämisestä on kerrottu yksityiskohtaisemmin:

Melun seurantaa

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on maan ainoa jatkuvatoiminen melun seurantajärjestelmä. Lentokoneiden melua mitataan yhdeksällä jatkuvatoimisella melumittausasemalla.

Melumittarit_sijainnit

Melumittausasemien sijainnit kartalla - 1-9 asuinalueilla, 10 lentokoneiden huoltokoekäyttöpaikalla lentoaseman alueella. Asukastiheys on merkitty väreillä (punaisella tiheä asutus, vihreällä harvempi asutus). Kartalle on merkitty kiitoteiden jatkeet.

Melumittausasemien tuloksia raportoidaan lentokonemelukatsauksissa ja mittareiden lukemia pääsee tarkastelemaan myös WebTrak-palvelussa.

Thumbnail from the video with title Kiitoteiden käyttö Helsinki-Vantaalla

Lentoreitin seuranta

WebTrak-palvelu tarjoaa yksityiskohtaista tietoa muun muassa lentokoneen sijainnista, korkeudesta ja lentokonetyypistä noin 70 kilometrin etäisyydeltä Helsinki-Vantaan lentoasemasta.

Thumbnail from the video with title CDO video