Huolehdimme osaajistamme

Jokainen finavialainen on osa hyvien asioiden ketjua – laadukasta, turvallista ja tehokasta lentoasematoimintaa. Siksi teemme määrätietoisesti töitä henkilöstön hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja osaamisen eteen.

Motivoitunut, hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on edellytys sille, että Finavia voi edistää suomalaisten liikkumista ja yhteiskunnan kilpailukykyä. Työhyvinvoinnin edistäminen ja työurien pidentäminen onkin Finavian jatkuva tavoite.

Haluamme varmistaa myös työntekijöidemme yhdenvertaisen kohtelun ja tasapuolisen palkkauksen. Lisäksi kehitämme monipuolisesti henkilöstömme palveluosaamista, ammatillisia valmiuksia ja johtamistaitoja.

Työhyvinvointi Finaviassa

Edistämme finavialaisten työhyvinvointia ja työkykyä kokonaisvaltaisesti yhteistyössä työterveyshuollon ja asiantuntijakumppaneiden kanssa. Asiantuntijayhteistyö ja henkilöstölle tehtävät terveyskyselyt auttavat kiinnittämään huomiota erilaisiin työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Otamme työrasituksen vakavasti niin sairaspoissaolojen vähentämiseksi kuin työntekijöidemme jaksamisen tukemiseksi

Seuraamme työtyytyväisyyden tasoa vuosittain henkilöstökyselyllä. Tammikuussa 2017 toteutetussa henkilöstökyselyssä työtyytyväisyysindeksi nousi hyvälle tasolle (People Power) 67,5 (66,4).

Lue lisää työstämme työhyvinvoinnin eteen vastuullisuusraportistamme.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tavoitteenamme on, että Finaviassa on hyvä tehdä töitä sukupuolesta ja iästä riippumatta. Edistämme tasa-arvoa tasaamalla mahdollisuuksien mukaan yksiköiden sukupuolijakaumaa, helpottamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tukemalla työssäjaksamista.

Työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua Finaviassa ohjaavat yhtiön henkilöstöpolitiikka ja eettiset periaatteet sekä vuosittain päivitettävä tasa-arvosuunnitelma, jossa sovitaan tasa-arvosuunnitelman tavoitteet yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Jatkuva tasa-arvotyö on Finaviassa olennainen osa normaalin työhyvinvoinnin ja yhtiön arvojen toteuttamista. Seuraamme aktiivisesti palkkojen tasapuolisuutta ja sukupuolijakaumaa. Varmistamme myös rekrytointien kohdalla hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Lue lisää Finavian tasa-arvotyöstä vastuullisuusraportistamme.

Henkilöstön kehittäminen

Pyrimme kehittämään monipuolisesti henkilöstömme palveluosaamista, ammatillisia valmiuksia ja johtamistaitoja. Asiakaskokemuksen parantaminen ja siinä onnistuminen on Finavialle strateginen tavoite, joten kehitämme jatkuvasti henkilöstömme valmiuksia palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Asiakastyytyväisyyden korostaminen on olennaista henkilöstön sitouttamisessa Finavian strategiaan, jolla pyrimme varmistamaan, että toimintamme mahdollistama hyvien asioiden ketju todella toteutuu.