Tavoitteenamme on taata Finavian tulevaisuus merkittävänä eurooppalaisena lentoliikenneoperaattorina myös ensi vuosisadalla.

Yritysvastuutyötämme ohjaavat Finavian turvallisuuskulttuuri ja arvot, asiakaslupaus sujuvasta ja mutkattomasta lentoasemakokemuksesta, ympäristöpolitiikka, toimintaohjeet, eettiset periaatteet ja hyvä hallintotapa.

Otamme yritysvastuuasiat huomioon sekä jokapäiväisessä työssämme että kaikessa liiketoiminnan kehitystä koskevassa päätöksenteossa.

Yritysvastuusta Finaviassa vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana. Finavian hallitus seuraa aktiivisesti yritysvastuun johtamista ja käsittelee säännöllisesti yhtiön taloudelliseen asemaan, tehokkuuteen, turvallisuuteen, ympäristöasioihin ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita, jotka ovat myös konsernin tuloskortin mittareita.

Käymme aktiivista vuoropuhelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Keräämme aktiivisesti palautetta ymmärtääksemme entistä paremmin muun muassa kuluttajien, asiakkaiden, henkilöstömme ja lentoasemien naapuruston tarpeita ja odotuksia.

Lisää vastuullisuustyöstämme voit lukea Finavian vastuullisuusraporteistamme, jotka julkaistaan osana vuosikertomusta.