Skip navigation

Finavia perustaa aluelennonjohdon Vantaalle

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
30.09.2013 klo 06:15
Finavia Oyj käynnistää toimenpiteet aluelennonjohdon perustamiseksi Vantaalle. Finavian tavoitteena on käynnistää aluelennonjohtotoiminta Vantaalla vuoden 2015 alusta lähtien. Finavia tarjoaa Tampereella työskenteleville Suomen aluelennonjohdon lennonjohtajille mahdollisuutta siirtyä Vantaalle aluelennonjohtajan työhön vaiheittain.

”Olemme käyneet läpi yhdessä henkilöstömme sekä muiden sidosryhmiemme kanssa useita eri vaihtoehtoja saavuttaa säästöjä pahoin tappiollisessa lennonvarmistusliiketoiminnassamme. Emme ole kuitenkaan löytäneet vaihtoehtoja aluelennonjohdon toiminnan käynnistämiselle Vantaalla, sillä ratkaisu alentaa lähivuosina kustannuksiamme merkittävästi useilla tavoilla. Jotta toimintatapojen uudistaminen voidaan tehdä mahdollisimman inhimillisellä tavalla, olemme päättäneet aloittaa toiminnan Vantaalla vaiheittain,jolloin lennonjohtajilla on mahdollisuus vaihtaa toimipistettä vapaaehtoisuuden pohjalta”, toteaa lennonvarmistuksen liiketoimintajohtaja Raine Luojus Finaviasta.

Finavia tiedotti 12.8.2013 päättäneensä aluelennonjohdon ja sen yhteydessä toimivien tukitoimien mahdolliseen siirtämiseen liittyvän yt-neuvottelun. Tämän yt-neuvottelun perusteella Finavia on päättänyt tuottaa aluelennonjohdon palveluita vuodesta 2015 alkaen sekä Vantaalla että Tampereella. Vuonna 2018 arvioidaan, onko aluelennonjohtotoiminnalle jatkomahdollisuuksia kahdessa eri toimipaikassa. Mikäli niitä ei ole, lakkautetaan Tampereen aluelennonjohto vuoden 2018 aikana.

Lennonjohtajia ei ole yt-prosessin aikana ollut irtisanomisuhan alla. Lennonjohdon tukitehtävien osalta päätökset tehdään osana lennonneuvontapalveluihin liittynyttä yt-prosessia, josta Finavia tekee lopulliset ratkaisut syksyn 2013 aikana. EU edellyttää eri maiden lennonvarmistuspalveluiden tuottajien tiivistävän yhteistyötään tukipalveluiden tuottamisessa, ja tähän liittyen Suomi selvittää eri yhteistyömuotoja Norjan, Viron ja Latvian kanssa muodostetussa Pohjois-Euroopan ilmatilalohkossa.

Turvallisuustarkastelut kaiken lähtökohtana

Finavia on tehnyt turvallisuustarkastelut liittyen aluelennonjohdon toimintoihin Vantaalla. Turvallisuustarkastelujen perusteella ei ole löytynyt minkäänlaisia lentoturvallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Finavia tekee vuosittain satoja muutoshyväksymisiä ja turvallisuustarkasteluja muutoksista, joilla voi olla vaikutusta lentoturvallisuuteen. Lopullisesti toteutettavat muutokset hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Aluelennonjohdon perustaminen Vantaalle tiivistää aluelennonjohdon ja Helsinki-Vantaan lennonjohdon yhteistyötä, millä on myönteinen vaikutus toiminnan laatuun. Aluelennonjohdon toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa paranee.

Lentoliikenteen murros pakottaa uudistamaan lennonvarmistuksen toimintatapoja

Finavia Oyj kattaa lennonvarmistusliiketoiminnan tappiot Helsinki-Vantaan lentoaseman kaupallisilla tuotoilla.

Lennonvarmistuksen toimintatapoja uudistamalla Suomen mahdollisuudet menestyä lentoliikenteen kansainvälisessä kilpailussa paranevat. Tämä on tärkeää, sillä Suomen kautta tapahtuva lentomatkustus luo Suomeen merkittävästi uusia pysyviä työpaikkoja. On arvioitu, että 1 miljoonaa lentomatkustajaa kohden Suomeen syntyy noin 1000 uutta työpaikkaa.

”Lentolippujen hintojen alentuminen monilla reiteillä ja alan kilpailun kiristyminen on saanut lentoyhtiöt etsimään kustannussäästöjä koko palveluketjustaan. Lisäksi EU:lla on voimakas tahto alentaa ilmatilanhallinnan kustannuksia Euroopassa. Finavian lennonvarmistus tuottaa joka vuosi merkittävästi tappiota. Toimintatapojen uudistaminen on välttämätöntä, ettei lennonvarmistuspalveluiden kustannustaso heikennä Suomen lentoliikenteen kilpailukykyä nyt, kun olemme tosissamme panostamassa Suomen vahvaan asemaan kansainvälisessä vaihtoliikenteessä”, Raine Luojus sanoo.

Ihmisiä & Ilmailua Raportointi