Skip navigation

Finavia on saanut Suomen lennonvarmistusjärjestelmän yhtenäistämisen päätökseen

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
17.04.2013 klo 06:09
Finavia on ottanut käyttöön yhtenäisen lennonjohtojärjestelmän koko Suomessa, kun lennonvarmistuksen vuonna 2009 aloitettu uudistushanke on saatu päätökseen. Uudistuksen ansiosta Finavian kaikilla lentoasemilla ja aluelennonjohdossa on käytössään yhtenäinen tutkavalvontajärjestelmä. Yhtenäisen järjestelmän avulla parannetaan lentoliikenteelle tarjottavien lennonvarmistuspalveluiden toimivuutta ja kustannustehokkuutta entisestään. Finavia on investoinut vuosina 2009-2013 Suomen lennonvarmistusjärjestelmän yhtenäistämiseen liki 20 miljoonaa euroa.

”Kilpailu lentoliikenteessä on kiristynyt viime vuosina kovasti. Tämä haastaa suuresti myös lentoliikenteelle palveluita tuottavia toimijoita, kuten Finaviaa. Tavoitteenamme on pitää Suomen ilmatila tehokkaana ja lentoyhtiöille tarjottavat lennonvarmistuspalvelut kilpailukykyisinä ja turvallisina myös tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamisessa nyt valmistunut investointi on keskeisessä asemassa”, sanoo Finavian lennonvarmistusliiketoiminnasta vastaava johtaja Raine Luojus. Lennonjohtojärjestelmän uusimisen taustalla vaikuttavat EU:n asettamat tavoitteet, joilla jäsenmaita velvoitetaan tehostamaan ja yhtenäistämään lennonvarmistuspalveluitaan. Osana Single European Sky -sääntelyä lennonvarmistuspalveluiden tarjoajille on asetettu Euroopan-laajuisia suorituskykytavoitteita. Myös Finavian on parannettava lennonvarmistuspalveluiden kustannustehokkuutta, vaikka eurooppalaisessa vertailussa Finavian lennonvarmistuspalvelut toimivat jo nykyisellään varsin tehokkaasti verrattuna lennonvarmistukseen Euroopassa keskimäärin. ”Eri maiden ilmatilat ovat yhtenäistymässä Euroopassa lähivuosina ja kilpailu lennonvarmistuspalveluiden tarjoajien kesken tulee kiristymään. Tämä edellyttää myös Finavialta jatkuvien investointipanostusten ja toiminnan tehostamisen lisäksi uudistumiskykyä, jotta Suomi täyttää EU:n asettamat vaatimukset. Onnistuessaan Finavialla voisi olla tulevaisuudessa kasvava rooli avautuvilla eurooppalaisilla lennonvarmistuksen markkinoilla, sillä osaamisemme ja tekniset järjestelmämme ovat korkealla tasolla”, Luojus sanoo.

Laajin yhtenäinen lennonjohtojärjestelmä

Uusi lennonjohtojärjestelmä on Euroopan laajin yhtenäinen TopSky -lennonjohtojärjestelmä, johon on kytketty kaikkien Finavian omistamien lentoasemien lennonjohdot sekä koko ilmatilan käyttöä koordinoiva aluelennonjohto Tampereella. Käyttöönotolla Finavia yhtenäistää ja tehostaa operatiivisia toimintamenetelmiä sekä teknisen huollon toimivuutta. ”Yhtenäinen järjestelmä tehostaa lentoliikennettä Suomessa muun muassa lentoaikoja lyhentämällä. Ensimmäiset kokemukset uudesta yhtenäisestä järjestelmästä ovat olleet tässä mielessä rohkaisevia. Jo pienetkin lyhennykset lentoreiteissä tuovat lentoyhtiöille merkittäviä säästöjä pienentyneinä polttoainekuluina ja vaikuttavat sitä kautta lentolippujen hintoihin”, Luojus toteaa.

Uudet tilat lennonjohdolle Helsinki-Vantaalla

Osana Finavian lennonvarmistusjärjestelmän uudistamista Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdon työtilat on kokonaan uusittu ergonomisiksi ja moderneiksi. Lähestymislennonjohdon tilat on huolellisesti suunniteltu ja rakennettu ympäri vuorokauden työskentelevää henkilöstöä varten. Uudet tilat otettiin käyttöön maaliskuussa 2013. Helsinki-Vantaan lennonjohtotornissa sijaitsevan ns. lähilennonjohdon modernisointi on toteutettu jo aiemmin. Suomessa lennonvarmistuspalveluiden tuottaminen on tällä hetkellä selvästi tappiollista. Tehokkaasta ja laadukkaasta palvelutuotannosta huolimatta vähäiset liikennemäärät tekevät lennonvarmistuksen taloudellisen yhtälön haastavaksi. Lennonvarmistuspalveluiden tappiota katetaan Finavia Oyj:ssä käytännössä lentomatkustajille lentoasemilla myytävien palveluiden tuotoilla. Finavian lennonvarmistusliiketoiminta palveli vuonna 2012 Suomessa 310 000 lentoa.

Ihmisiä & Ilmailua