Skip navigation

Finavian johtamat ylilennot vähenivät alkuvuonna

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
19.08.2013 klo 11:50
Finavia Oyj johti tammi−heinäkuussa 3,5 prosenttia vähemmän ylilentoja Suomen ilmatilassa kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kehitys heikentää Finavian mahdollisuuksia Euroopan ilmatilan yhtenäistämiseen liittyvien lennonvarmistuksen suorituskykytavoitteiden saavuttamiseksi.

Finavian operoiman Suomen aluelennonjohdon johtamien ylilentojen määrä Suomen ilmatilassa väheni tammi-heinäkuussa 3,5 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Aluelennonjohdon johtamia ylilentoja oli yhteensä 17 739, kun niitä edellisvuoden tammi-heinäkuussa oli 18 389.

"Lentoliikenteen laskeutumiset ovat vähentyneet merkittävästi keväästä 2012 lähtien. Ylilentojen määrä kasvoi vielä loppuvuoteen 2012 saakka, ja pidän erittäin huolestuttavana käänteenä sitä, että myös ylilentojen määrä on laskenut alkuvuonna. Näyttää siltä, että kansainvälisen talouden heikko kehitys vaikuttaa myös tällä tavoin", toteaa Raine Luojus, Finavian lennonvarmistuksesta vastaava johtaja.

Finavia on yrittänyt lisätä ylilentoja Suomen ilmatilassa tarjoamalla lentoyhtiöille mahdollisuuden lentää yöaikaan Suomen ilmatilassa suorinta ja lennon kannalta optimoitua reittiä (Free Route Airspace), joka ei välttämättä kulje lentoväylien kautta. Tämä on ollut mahdollista vuoden 2012 joulukuusta lukien.

"Suomi on sitoutunut Euroopan yhtenäisen ilmatilan rakentamiseen ja liittynyt Pohjois-Euroopan ilmatilalohkoon NEFABiin vuonna 2012. Tämän seurauksena meidän on saavutettava vuosina 2012-2014 suorituskykytavoitteet, joiden avulla EU pyrkii muun muassa alentamaan lentoyhtiöiltä perittäviä ylilentomaksuja. Tämä on erittäin haastavaa liikennemäärien laskiessa. EU:n asettama tavoite perustuu siihen, että EU-alueella tuhlataan ilmatilan hallintaan vuosittain viisi miljardia euroa enemmän kuin Yhdysvalloissa", Luojus jatkaa.

Suomen lentoreittimaksut vahvistaa vuosittain Euroopan unioni.

"EU:n suorituskykytavoitteet lennonvarmistuksen kustannustehokkuuden parantamiseksi ovat erittäin tiukat. Suomi on sitoutunut näihin tavoitteisiin osana EU:n yhtenäisen ilmatilan rakentamista. Lennonvarmistusliiketoimintamme tuottaa vuosittain tappiota yli 10 miljoonaa euroa, mikä katetaan Finavian sisäisellä subventiolla. EU:n asetuksen lähtökohta kuitenkin on, että lennonvarmistusliiketoiminnan tulisi olla kannattavaa. Tappiollisuus, EU:n haastavat suorituskykytavoitteet, lentoliikenteen heikko kehitys toimialana ja lentolippujen hintojen alentuminen ovat syitä, joiden vuoksi Finavia muiden eurooppalaisten lennonvarmistuspalveluiden tarjoajien kanssa joutuu uudistamaan lähivuosina monin tavoin lennonvarmistuksen toimintatapoja sekä tiivistämään yhteistyötä eri maiden välillä", Luojus toteaa.

Yhteensä ylilentoja Suomen ilmatilassa oli tammi-heinäkuussa 27 381, mikä oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajanjaksona. Finavian aluelennonjohdon johtamien ylilentojen lisäksi Ruotsin ja Norjan lennonjohdot johtavat Suomen ilmatilassa käyviä Ruotsin ja Norjan kotimaanlentoja. Ylilennot toivat Finavian lennonvarmistusliiketoiminnalle runsaan 16 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2012. Lennonvarmistusliiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 66,1 miljoonaa euroa.

Ihmisiä & Ilmailua Raportointi