Skip navigation

Helsinki-Vantaan terminaalilaajennuksen suunnittelu käynnissä

Artikkeli julkaistu
30.01.2015 klo 11:03
 Visualisointi, siitä miltä Helsinki-Vantaan lentoasema näyttää vuonna 2020.
Finavia on osana kehitysohjelmaansa aloittanut luonnossuunnittelun Helsinki-Vantaan vaihtoliikenteen kapasiteetin kasvattamiseksi.

Lentoaseman nykyistä terminaalia on tarkoitus laajentaa noin 80 000 neliömetrillä. Laajennusosia on mahdollisesti tulossa kaksi: toinen eteläsuuntaan ja toinen länsisuuntaan.

Molemmat laajennusosat tulisivat nykyisen terminaali 2:n kaukolentoalueen jatkeeksi.

Matkustajatilojen lisäksi on käynnistynyt hanke lentokonepaikkojen määrän lisäämiseksi noin 10 uudella siltapaikalla. Suurin osa olisi laajarunkokoneiden paikkoja.

Nyt käynnistynyt luonnossuunnitteluvaihe on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Näillä näkymin laajennustyöt käynnistyisivät vuonna 2016.

Matkustajakokemuksen kehittäminen, ympäristönäkökohdat ja energiatehokkuus ovat merkittäviä suunnittelua ohjaavia tekijöitä.

Finavia aikoo selvittää muun muassa uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia lentoasemalla sekä hyödyntää suunnittelussaan vuoden 2014 TravelLab-hankkeesta saatuja tuloksia.

Luonnosvaiheen suunnitteluprojektiin on valittu viisi suomalaista yritystä

Luonnosvaihe työllistää noin 30 suunnittelijaa, konsulttia ja asiantuntijaa. Finavian kilpailutuksen kautta valitsemat yhteistyökumppanit ovat kaikki suomalaisia yrityksiä.

  • Konsulttiryhmä TYL Sipti-Pohjatekniikka tekee lentoaseman geotekniikan luonnossuunnittelua, joka käsittää muun muassa pohjarakennesuunnittelun ja PIMA-selvitykset.
  • Infran, liikenteen ja maakäytön suunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto Sito on valittu laajarunkokonepaikkojen suunnittelutyöhön.
  • Talotekniikan asiantuntijayritys Granlund on valittu LVIA-, sähkö- ja sprinklerisuunnittelijaksi sekä konsultoimaan ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtia.
  • Kansainvälisesti tunnettu ja useita palkintoja saanut PES-arkkitehdit vastaa terminaalirakennuksen suunnittelusta.
  • Rakennesuunnitteluun on valittu Sweco Rakennetekniikka Oy.

 Lisää tietoa Helsinki-Vantaan kehitysohjelmasta

Kehitys