Skip navigation

Planering av terminalens utbyggnad på Helsingfors-Vanda har påbörjats

Article published
30.01.2015 kl 11:03
Visualization of how Helsinki Airport will look like in 2020.
Finavia har som ett led i sitt utvecklingsprogram påbörjat planering för att öka transfertrafikens kapacitet på Helsingfors-Vanda.

Avsikten är att bygga ut flygplatsens nuvarande terminal med cirka 80 000 kvadratmeter. Eventuellt är det frågan om två utbyggnader, en i sydlig riktning och en i västlig riktning.

Båda utbyggnaderna förlänger det nuvarande fjärrtrafikområdet i terminal 2.

Förutom utvidgningen av passagerarlokalerna har Finavia påbörjat ett projekt för att utöka antalet uppställningsplatser för flygplan genom att bygga tio nya flygplanspirer. Största delen är avsedda för bredbukiga plan.

Avsikten är att planutkastskedet som nu påbörjats ska slutföras under 2015. Enligt nuvarande utsikter kan utbyggnadsarbetet påbörjas 2016.

Utveckling av passagerarupplevelser, miljöaspekter och energieffektivitet är faktorer som i hög gradstyr planeringen.

Finavia ämnar bland annat utreda möjligheterna att producera förnybar energi på flygplatsen och att i sin plan utnyttja resultaten från TravelLab-projektet som genomfördes 2014.

Fem finländska företag har valts för utarbetandet av projektets planutkast

I utkastskedet deltar cirka 30 planerare, konsulter och experter. Alla de fem företag som Finavia har valt ut genom konkurrensutsättning är finländska.

  • Konsultgruppen TYL Sipti-Pohjatekniikka gör planutkastet för flygplatsens geoteknik, som omfattar bland annat planering av grundkonstruktioner och PIMA-utredningar.
  • Planeringsbyrå Sito, som är specialiserat på infra, trafik och markanvändning, har valts till planerare av uppställningsplatserna för bredbukiga plan.
  • Granlund, som är ett expertföretag inom husteknik, har valts till planerare av VVSA, el och sprinklersystem samt för konsultation gällande miljö- och energieffektivitetssynpunkter.
  • PES-arkkitehdit (PES-Architects Ltd), som är ett internationellt känt företag och som erhållit många priser, svarar för planeringen av terminalbyggnaden.
  • Sweco Rakennetekniikka Oy har valts till konstruktionsplanerare.

Mer information om utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda

Utveckling