Skip navigation

Finavia suunnittelee Helsinki-Vantaan viereen maanalaista kosteikkoa. Näin se parantaisi lähialueen purojen kuntoa

Artikkeli julkaistu
09.08.2018 klo 09:00
Finavia Environment
Lentoaseman hulevesien hallinta on tärkeä osa Finavian ympäristövastuuta. Helsinki-Vantaan viereen suunniteltu maanalainen kosteikko parantaisi alueen purojen kuntoa.

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee ylänköalueella, josta vedet virtaavat useaan eri suuntaan alueen puroihin, kuten Kirkonkyläojaan ja Veromiehenkylänpuroon.

Lentoasemalla on 300 hehtaaria päällystettyä aluetta, josta valuu suuret määrät sade- ja sulamisvesiä. Jotta valuma-alueella sijaitsevat purot eivät kuormittuisi liikaa, Finavia hallitsee hulevesiä huolellisesti ympäristölupaansa noudattaen.

”Vesiä pitää padottaa, jotta ne eivät ryöpsähdä kerralla puroon – näin estetään purouomien kulumista, eroosiota. Lisäksi vesienhallinnalla huolehditaan siitä, ettei lentokoneiden jäänpoisto- ja kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineista koidu vesiin liikakuormitusta”, kertoo Finavian ympäristöasiantuntija Tuija Hänninen.

Kosteikko puhdistaa vettä maan alla

Tyypillisesti suuria vesimääriä hallitaan pitämällä niitä tulva-altaissa. Helsinki-Vantaalla toteutetut tulva-altaat on suunniteltu tyhjeneviksi, jotta ne eivät houkuttelisi paikalle pesiviä vesilintuja, jotka voisivat aiheuttaa lintutörmäysvaaran lentokoneille.

Finavian ja Sitowisen asiantuntijat ovat yhdessä suunnitelleet lentoaseman hulevesien hallintaan myös vaihtoehtoisen rakenteen, jossa vedet ohjattaisiin maan alla sijaitseviin kosteikkoihin. Päältäpäin kosteikko näyttäisi tavalliselta niityltä, mutta sen sisällä toimisi vesienpuhdistusjärjestelmä.

”Vesi jaetaan kosteikkoalueelle jakoputkistolla ja se puhdistuu suotautuessaan sorasta sekä muista maa-aineksista koostuvan rakenteen läpi. Sen jälkeen vesi kootaan salaojaputkilla ja johdetaan puroihin, sopivalla virtaamalla”, Hänninen kertoo.

Suunnitellut kosteikot parantaisivat etelään virtaavien Kirkonkylänojan ja Veromiehenkylänpuron kuntoa.

”Kosteikko puhdistaa vettä tulva-altaita paremmin, sillä maaperässä on enemmän biologista toimintaa, joka hajottaa liukkaudentorjunnassa ja jäänpoistossa käytettyjä orgaanisia aineita.”

Pohjoismaiden ensimmäinen

Tällä hetkellä Helsinki-Vantaan kosteikoille selvitetään sopivaa rakennetta Aalto-yliopiston laboratoriotutkimuksessa, joka on osa Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut –hanketta (Hule S&C). Helsinki-Vantaan maanalaiset kosteikot olisivat ensimmäiset Pohjoismaissa lentoaseman hulevesille toteutetut. Vastaava järjestelmä on käytössä esimerkiksi Heathrow’n lentoasemalla Lontoossa, mutta kokemuksia pohjoisen talvioloissa toimivasta kosteikosta ei vielä ole.

”Meidän täytyy ensin testata, toimiiko kosteikko Suomen pakkasilla ja Helsinki-Vantaan vesillä”, sanoo Hänninen.

Tutkimuksen pohjalta suunniteltava ensimmäinen pilottikosteikko rakennetaan Helsinki-Vantaalle mahdollisesti vuosien 2019–2020 aikana.

”Vesienhallinta on tärkeä osa ympäristövastuutamme, ja teemme kaikkemme, että lähialueen puroilla ja niiden eliöstöllä on hyvät olosuhteet. Uudet ratkaisut ovat mahdollisuus parantaa vesienhallintaa entisestään”, Hänninen summaa.

Lue, miten tehokkaalla vesienhallinnalla taimenet on saatu jälleen kutemaan Helsinki-Vantaan alueella virtaavassa Kylmäojassa.

Kehitys