Anropsplats

Anropsplatserna i parkeringshallarna finns nära parkeringsplatserna för rörelsehindrade:

  • Parkeringshall P2, våning 1
  • Parkeringshall P3 A-delen, våning T
  • Parkeringshall P3 B-delen, våning -1
  • Parkeringshall P5 A-delen, våning 2
  • Parkeringshall P5 G-delen, våning 2.

Anropsplatserna i terminalen finns:

  • Utanför terminalen
  • Utomhus, intill bussterminalens ingång
  • Inne i terminalen vid check-in området.

Tågstationens anropsplats finns:

  • På perrongen.

Vid anropsplatsen finns en telefon, genom vilken man kan tala med en assistent. Anmäl dig vid anropsplatsen senast två timmar innan flyget avgår.

Kom ihåg att beställa assistanstjänsten i förväg.

Vi ger dig råd i allmänna frågor som rör assistanstjänsten per tel +358 800 120 700 (Helsingfors-Vanda flygplats, 24h).

Så här bokar du assistanstjänst.