Finavia underhåller och utvecklar ett nätverk av flygplatser i Finland och erbjuder i Norden flest direktflyg till Asien. Den är Finlands sjätte största flygplats sett till antalet passagerare. Vasa erbjuder ett brett linjenät framför allt till Helsingfors och Stockholm. Antalet direkta charterflyg till semestermål i Sydeuropa ökar stadigt.

 

COVID-19: Att resa genom Finavias flygplatser