Parkering på Vasa flygplats

På Vasa flygplats kan du parkera bilen på någondera av våra två parkeringsområden. Området P1 ligger framför terminalen och P2 är också i närheten. Området P2 hittar du våra uttag för motorvärmare.

Parkeringsavgiften skall avläggas när ni anländer till flygplatsen, före er resa.

Parkeringsavgiften rekommenderas att betala via mobilapp.

Parkeringsavgiften betalas via mobilapparna Parkman , Easypark eller Moovy. Vid första användningen måste man registrera sig.

Parkeringsavgiften är samma i applikationerna men det kan tillkomma applikationsspecifika skillnader i serviceavgifterna.

Hur man betalar för parkering via mobil

  • Ladda ner och registrera dig för den mobilapp du väljer
  • Starta parkeringstiden i mobilappen när du parkerar
  • Välj den tid du vill att parkeringen ska avslutas
  • När parkeringstiden är slut, betala för parkering direkt i mobilappen
  • Se ytterligare instruktioner för apparna Parkman, Easypark och Moovy

Priserna inkluderar moms.

Parkering på flygplatsens P-område sker alltid på egen risk.

Platser med motorvärmare

Användning av motorvärmare ingår inte i avgiften.

Platserna med motorvärmare kan användas från november till mars. Parkera bilen på en motorvärmarplats och för anslutningskabeln till Finavias infodisk i terminalen.
Uppge dag och tid för din återkomst. Infodisken kopplar på värmen cirka tre timmar före flygets ankomst.

Avgiften för en motorvärmarplats är 15 euro och den betalas samtidigt som du lämnar kabeln vid infodisken. Se till att ha jämna pengar.

Om vår kundservicedisk är obemannad, ta en informationsblankett vid infodisken. Fyll i blanketten och lägg kabeln, blanketten och 15 euro i en plastpåse. Slut påsen och släpp ned den i skåpet framför disken. Betalningskvittot fästs vid motorvärmarkabeln, och du får det när du återvänder från din resa.

Laddning av elbilar

På P1-parkeringsområdet finns två laddningspunkter för elbilar. Laddningsavgiften år 0,25 euro per kilowattimme och en startavgift på fyra euro. Dessutom kan kundens tjänsteleverantör ta ut andra avgifter. Platserna är inte möjliga att boka på förhand. Mera information https://app.virta.global/

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Framför terminalen finns fyra parkeringsrutor för rörelsehindrade som är avsedda för personer som besöker flygplatsen och behöver kortvarig parkering. Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta så att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Rörelsehindrade kunder kan parkera kostnadsfritt på P-platsen under sin resa.

Efter 24h timme välja dagspris.

Parkeringspriser

Parkering per timme P1

tid App Automat
1h 3 € 4 €
2h 6 € 7 €
3h 9 € 10 €
4h 12 € 14 €
5h 15 € 17 €
6-24h 17 € 20 €

Efter 24h timme välja dagspris

Parkering per dag P1

Dygn App Automat Dygn App Automat
1 17 € * 20 € 16 103 € * 119 €
2 34 € * 39 € 17 107 € * 123 €
3 51 € * 59 € 18 111 € 128 €
4 55 € * 63 € 19 115 € * 132 €
5 59 € * 68 € 20 119 € * 137 €
6 63 € * 73 € 21 123 € * 142 €
7 67 € * 77 € 22 127 € * 146 €
8 71 € * 82 € 23 131 € * 151 €
9 75 € * 86 € 24 135 € * 155 €
10 79 € * 91 € 25 139 € * 160 €
11 83 € * 96 € 26 143 € * 165 €
12 87 € * 100 € 27 147 € * 169 €
13 91 € * 105 € 28 151 € * 174 €
14 95 € * 109 € 29 155 € * 178 €
15 99 € * 114 € 30 159 € * 183 €
3 månad 225 €
6 månad 420 €
12 månad 800 €

Parkering per timme P2

Tid App Pris
1 h 2 € * 3 €
2 h 4 € * 5 €
3 h 6 € * 17 €
4 h 8 € * 9 €
5 h 10 € * 12 €
6 h 12 € * 14 €
7-24 h 14 € * 16 €

Efter 24h timme välja dagspris

Parkering per dag P2

Dag App Pris Dag App Pris

1

14 €

16 €

16

81 €

93 €

2 28 € 32 € 17 84 € 97 €
3 42 € 48 € 18 87 € 100 €
4 45 € 52 € 19 90 € 104 €
5 48 € 55 € 20 93 € 107 €
6 51 € 59 € 21 96 € 110 €
7 54 € 62 € 22 99 € 114 €
8 57 € 66 € 23 102 € 117 €
9 60 € 69 € 24 105 € 121 €
10 63 € 73 € 25 108 € 124 €
11 66 € 76 € 26 111 € 128 €
12 69 € 79 € 27 114 € 131 €
13 72 € 83 € 28 117 € 135 €
14 75 € 86 € 29 120 € 138 €
15 78 € 90 € 30 123 € 142 €
3 månad

150 €

6 månad 280 €
12 månad 530 €

Infodisk

Finavias infodisk hjälper dig i alla parkeringsfrågor.