Apotekets servicedisk ligger på gateområdet i anslutning till Cafe Vaasa och betjänar passagerare som har genomgått säkerhetskontrollen.

Spara tid och möda genom att köpa alla egenvårdsläkemedel du behöver på flygplatsen.

Apotekets servicedisk på Vasa flygplats är öppen i anslutning till Cafe Vasa efter säkerhetskontrollen.

I sortimentet har särskild hänsyn tagits till flygpassagerarnas behov. Du kan köpa de vanligaste egenvårdsläkemedlen samt läkemedel mot magsymtom, allergi och åksjuka. Receptbelagda läkemedel säljs inte på flygplatsen. Apoteket är öppet enligt tidtabellerna för den avgående flygtrafiken.