Vasa Lounge, Vasa

Location
Gateområde
Terminalen, gateområdet

Saknar du en lugn arbetslokal?

Kom till vår loungelokal som är öppen för alla längst borta i gateområdet.
I lokalen finns en bokhörna där du kan välja böcker för dig själv eller lämna böcker du redan läst för andra passagerare