Coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats

Coronatester möjliggör hälsosäkert och smidigt resande även under pandemin. Vanda stad har tillsammans med HUS genomfört effektiv testning av passagerare som anländer från utlandet till Finland på Helsingfors-Vanda flygplats. Det är även möjligt att testa transitpassagerare om destinationslandet kräver att de testas på transferflygplatser. Man har dessutom öppnat tjänsten Finentry för passagerare som anländer till Finland, vilken gör inresan smidigare och enklare.

Testning av passagerare som anländer till Finland från utlandet

Från och med augusti har flygpassagerare som anländer till Finland haft möjlighet att ta ett avgiftsfritt coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats. Hälsomyndigheterna har även testat hela plan innan de har kommit in i landet.

Från och med den 8 januari inleds på Helsingfors-Vanda en utvidgad testning av passagerare som anländer till Finland från utlandet, där passagerarna styrs till ett avgiftsfritt coronatest antingen på flygplatsen eller via Helsingfors sjukvårdsdistrikts Finentry-tjänst.

Närmare information om coronatester finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

För coronatesterna på Helsingfors-Vanda flygplats ansvarar Vanda stad och Helsingfors sjukvårdsdistrikt HUS.

Coronahundarna gör ett noggrant arbete för att hitta viruset

Coronahundarna på Helsingfors-Vanda flygplats har fått stor uppmärksamhet i världen. Tjänsten är avsedd för anländande passagerare. Om testresultatet är positivt leds passageraren till Vanda stads hälsorådgivningspunkt på flygplatsen.

Coronahundarna arbetar vid testningspunkterna. Vanda stad ansvarar för coronahundverksamheten som genomförs av Wise Nose Academy.

Coronatester före transitflyg

Det är möjligt att genomföra coronatester på Helsingfors-Vanda flygplats även före anslutningsflyg, om myndigheterna i destinationslandet förutsätter testning både i avreselandet och på transferflygplatser. Flygbolagen ansvarar för testningen av transitpassagerare och passagerarna bör därför kontakta sitt flygbolag.

Till exempel Kina kräver sedan den 7 november 2020 att passagerare som anländer till landet testas både i avreselandet och på eventuell transferflygplats. Det är möjligt att testa passagerare som flyger vidare till Kina även via flygbolagen på Helsingfors-Vanda flygplats. Läs mer om testningskraven för transitpassagerare som reser till Kina på Kinas ambassads webbplats.

Då du reser utomlands från Finland

Enskilda länder kan även på kort varsel ändra sina krav och begränsningar för inresa. Studera myndigheternas anvisningar i ditt destinationsland innan du kommer till flygplatsen så att du har med dig nödvändiga resedokument.

Enligt tidningsuppgifter rekommenderar utrikesministeriet att passagerare som reser utomlands från Finland alltid har med sig ett negativt coronatestintyg.

Läkarcentralen Aavas reseklinik vid portområdet på Helsingfors-Vanda erbjuder coronatest. I närheten av flygplatsen finns flera privata tjänsteproducenter som erbjuder coronatest.

Antigen-snabbtest för avresande passagerare

Nederländerna kräver från och med den 23 januari utöver ett negativt PCR-testintyg även ett antigentest som ska tas högst 4 timmar innan flygningen avgår. För dem som reser från Helsingfors-Vanda till Nederländerna har det öppnats ett snabbtestningsställe för antigentester i terminal 2 i närheten av ankomsthall 2A. Det är viktigt att passagerare som deltar i ett antigensnabbtest är på flygplatsen i god tid. Tjänsten tillhandahålls av Aava Läkarstation och passageraren står själv för avgiften. Antigen-snabbtest kostar 179e och det innehåller ett certifikat (pris information 22.1.2021)

Viktig information om resor under coronapandemin