Företag

Finavia som företag

Finavia är ett flygplatsbolag vars mål är att resandet ska vara smidigt och okomplicerat.

Informera om flygtrafiken

Finavias statistik finns här på finska och på engelska.

 
Thumbnail from the video with title The Sum of Good Things
Thumbnail from the video with title Carbon neutral
Thumbnail from the video with title Reittikehitys
Viste du att alla Finavias flygplatser är koldioxidneutrala? Vårt nästa mål är nettonollutsläpp.