Vision och strategi

Finavia är ett flygplatsbolag vars mål är att resandet ska vara smidigt och okomplicerat.

Vi utvecklar och underhåller passagerarterminaler och den infrastruktur som flygtrafiken behöver. Tillsammans med våra partner på flygplatserna gör vi resandet tryggt och bekymmerslöst för passagerarna.

Vårt flygplatsnätverk omfattar 20 flygplatser runt om i Finland. Av dessa betjänar 18 huvudsakligen passagerartrafiken och två uteslutande militär- och allmänflyg.

Vår huvudflygplats, Helsingfors-Vanda, är en av fjärr- och transittrafikens ledande knutpunkter i Europa. Flygplatsen har fått flera internationella pris och utmärkelser för sin servicenivå. Flygplatserna i Lappland har gjort det möjligt för finsk turism att utvecklas och bli världsberömd.

Vision och strategi

Vår vision är att bjuda finländare på de bästa förbindelserna till världen i norra Europa samt att främja Finlands tillgänglighet som ett attraktivt resmål.

Detta kräver en ansvarsfull och lönsam tillväxt från vår sida. Vår strategiska konkurrensfördel är en exceptionellt högklassig kundupplevelse.

Värden

Så här agerar vi:

  • Säkert – Säkerheten är grunden för allt vi gör.
  • Kundorienterat – Vi överträffar kundens förväntningar med en utmärkt kundupplevelse och serviceattityd.
  • Med vilja för förnyelse – Vi har viljan och förmågan att förnya oss öppet tillsammans med våra partner.
  • Ansvarsfullt – Vi bryr oss om och tar ansvar för människor och miljön.

Kundlöfte

Vårt kundlöfte är ”For Smooth Travelling”. Det innebär att vi gör allt vi kan för kundernas nöjdhet.

Varje dag betjänar vi nästan 80 000 passagerare och tusentals andra kunder och partner i Finland och runt om i världen. Våra tjänster gör det enklare att flyga och resa, bjuder på upplevelser och minnesvärda stunder och är säkra och effektiva.

Verksamhetsmiljön

Verksamheten på flygplatserna är strikt reglerad. Särskilt lagstiftningen om säkerheten och miljön, samt internationella och nationella bestämmelser, har en betydande inverkan på Finavias kostnadsstruktur, investeringar och verksamhet.

Trafiken mellan Asien och Europa förutspås öka kraftigt, och konkurrensen mellan internationella flygplatser blir allt hårdare. För att hålla jämna steg med den internationella konkurrensen gör vi funktionerna och tjänsterna på våra flygplatser ännu bättre.

Flygtrafiken är en globalt sammanlänkad bransch. Det är ett samarbete mellan tiotusentals operatörer vars sömlösa samspel garanterar effektiva och säkra flygförbindelser. Finavia är en integrerad del av denna kedja där otaliga små detaljer måste vara i ordning. På så sätt möjliggör vår verksamhet en kedja av bra saker.

Läs mer