Finavias historia

Finavias historia går hand i hand med utvecklingen av den internationella luftfarten och samhället i övrigt.

Redan i hundra år har flygtrafiken inneburit en möjlighet för finländarna att hålla jämna steg med världens utveckling, främja utrikeshandeln och etablera internationella förbindelser. Vi behöver effektiv och mångsidig flygtrafik även i framtiden. Det är viktigt att Finland är en del av det globala flygruttsnätverket.

Pieni matkustaja ja Douglas DC-6B OH-KDA.

Kar-Airs Douglas DC-6B OH-KDA på väg på den första jordenruntresan från Helsingfors den 19 juni 1964 och en liten passagerare. Bild: Finlands flygmuseum

Kar-Airin Convair Metropolitan kesällä 1962. Poikaa avustamassa lentoemännät vas. Terhi Liede ja Marjatta Mänttäri.

Kar-Airs Convair Metropolitan på sommaren 1962. Pojken assisteras av flygvärdinnorna Terhi Liede (till vänster) och Marjatta Mänttäri. Bild: Finlands flygmuseum.

1922: Bolagets tidiga historia som flygplatsägare och flygplatsförvaltare går tillbaka till 1922, då flygtrafiken blev en del av kommunikationsministeriets (senare även trafikministeriet) förvaltningsområde. Bolaget antog luftfartsmyndighetens roll och ansvarade för utvecklingen av flygtrafiken och flygplatserna.

1972: Efter ett antal utvecklingsskeden slogs trafikministeriets luftfartsavdelning och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens flygplatsavdelning samman till Luftfartsstyrelsen den 1 mars 1972. Luftfartsstyrelsen kom att förvalta 20 flygplatser, varav 16 hade reguljär trafik och fyra var samverkande flygplatser där flygvapnets flygplan var permanent stationerade.

Presidentti Kekkonen laskeutumassa lentokoneesta.

Republikens president Urho Kekkonen stiger av planet längs Aero Oy:s trappa 1967. Bild: Finlands flygmuseum.

1991: På grund av den internationella privatiseringsutvecklingen ville man även i Finland separera Luftfartsförvaltningens finansiering från statsbudgeten. Luftfartsstyrelsen blev ett affärsverk 1991. För det nya Luftfartsverket innebar detta ökad finansiell självständighet och en möjlighet att utveckla företags- och flygplatstjänsterna. Myndighetsuppgifterna avskildes till en egen, oberoende enhet, flygsäkerhetsförvaltningen.

2006: Luftfartsverket antog 2006 det nya namnet Finavia. Samtidigt överfördes flygsäkerhetsförvaltningen till ett helt eget ämbetsverk, Luftfartsförvaltningen. Finavias roll som en organisation som bedriver affärsverksamhet betonades ytterligare. Organisationen kontrollerade infrastrukturen och flygkontrolltjänsterna på 25 flygplatser.

2010: Finavia Abp bildades den 1 januari 2010 när Luftfartsverkets verksamhet överläts helt till det statsägda bolaget.

2017: Flygkontroll- och flygtrafikledningstjänsterna separerades till sitt eget företag, ANS Finland, den 1 april 2017.

Utmärkelser och erkännanden som beviljats Finavia (på finska)

Flygplatsnätverkets historia

1918: Uttis och Villmanstrand
1929: Kauhava
1935: Åbo (Artukais), första flygplatsen för civil luftfart till 1955
1936: Jorois (senare Varkaus) och Helsingfors-Malm
1937: Tammerfors (Härmälä) till 1979 och Mariehamn
1938: Vasa
1939: Kemi (senare Kemi-Torneå), Luonetjärvi (senare Jyväskylä), Björneborg, Halli
1940: Rovaniemi och Kuopio
1941: Joensuu
1943: Ivalo
1952: Helsingfors (senare Helsingfors-Vanda)
1953: Uleåborg
1955: Åbo (Rusko)
1957: Kajana
1960: Kronoby (senare Karleby-Jakobstad)
1972: Kuusamo
1974: Nyslott
1975: Kittilä
1979: Tammerfors-Birkala
1980: Enontekis
2015: Kauhava flygplats övergår i Kasvuyrittäjät Oy:s ägo
2016: Villmanstrands flygplats övergår i Villmanstrands stads ägo, Varkaus flygplats blir en flygplats utan tillsyn
2017: Helsingfors-Malms flygplats övergår i Helsingfors stads ägo
2021: Enontekis flygplats övergår i Enontekis kommuns ägo