På Finavias webbplats använder vi kakor på vår webbplats för att förbättra nättjänsternas innehåll, kvalitet och smidighet, samt för att skicka direktreklam. En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens terminal. Kakorna innehåller ofta en namnlös, individuell identifierare, med hjälp av vilken man kan identifiera de webbläsare som använder tjänsterna. Kakinställningarna sparas på din webbläsare. Vi har indelat kakorna i tre olika kategorier utifrån deras syfte. En del av dem är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. För de övrigas del kan du välja vilken information vi får hämta och för vilka ändamål. Du kan när som helst ändra dina inställningar på den här sidan.

Dina egna kakinställningar

Typer av kakor

Nödvändiga kakor

Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställer vi förbättrade funktioner för vår webbplats. Dessa kakor används likaså för förbättring av våra tjänster och insamling av statistiska fakta. Nödvändiga kakor kan inte tas bort. Alla nödvändiga kakor innehåller enbart anonym information.

Cloudflare

Cloudflare är ett cacheminne, en tjänst som gör att webbsidorna läses in snabbare. Med hjälp av anonyma ID-identifierare förhindrar Cloudflare dessutom riktade angrepp på webbplatsen.

Mer information: https://www.cloudflare.com

Drupal

Drupal är ett innehållshanteringssystem för webbsidor, genom vilket innehållet på webbsidorna upprätthålls. I Drupal sparas även de val besökarna gjort på sidorna.

Mer information: https://www.drupal.org

React

Med hjälp av React sparar vi de val besökarna gjort på sidorna. Likaså sparar vi under pågående inköp innehållet i användarens inköpskorg (som vid förhandsreservering av parkeringsplats och lounge). På samma sätt sparar vi inloggade besökares inloggning på webbplatsen.

Mer information: https://reactjs.org/

Google Tag Manager

Verktyget Google Tag Manager används för nedladdning på webbplatsen av programvara från en tredje part samt för hantering av koder och spårningspixlar. Google Tag Manager lagrar inga uppgifter om den som besöker webbplatsen och lagrar inte heller på besökarens terminal annat än information om tekniska funktioner, exempelvis om vilka kakor du har accepterat i webbplatsens inställningar.

Mer information: https://policies.google.com

Freshchat

Med hjälp av Freshchat-tjänsten erbjuder vi användarna möjlighet att snabbt kommunicera med Finavias kundtjänst. Freshchat följer hur användaren rör sig på webbplatsen och i tjänsten lagras också användarens personuppgifter, som vid behov lämnas ut till tredje part (t.ex. flygbolag ifall enkäten gäller dem).

Närmare uppgifter: https://www.freshworks.com

AddToAny

AddToAny möjliggör delning av webbsidornas innehåll på besökarens egen försorg via dennas sociala mediekanaler. Programmen utnyttjar kakor från tredje part.AddToAny lagrar inte användarens personuppgifter.

Mer information: https://www.addtoany.com

Kakor för förbättrade funktioner

Information som hämtats med hjälp av kakor för förbättrade funktioner används av oss till att utveckla nya tjänster. Med hjälp av denna information följer vi exempelvis webbplatsens besökares aktivitet och beteende på vår webbplats samt deras användning av våra tjänster. Vi lagrar även anonymiserad information om nätsidornas besökare. Informationen kan inte kopplas till någon personligen.

Google Analytics

Google Analytics hjälper oss att samla in anonym analytisk information om våra webbplatsbesökare. Med hjälp av resultaten övervakar och förbättrar vi våra tjänster samtidigt som vi upprätthåller och utvecklar kapaciteten för vår webbplats. Tjänsten lagrar bland annat besökta sidor, webbläsarinformation, domän från vilken besökare har kommit in på vår webbplats samt användar-ID som hjälper oss att se om samma besökare som loggat in eller använt samma webbläsare återkommer till webbplatsen.

Mer information: https://policies.google.com

Google Optimize

Google Optimize ger möjlighet att utföra A/B-tester på webbplatsen samt göra en lätt anpassning av webbplatsen enligt användargrupp. I A/B-tester visas en modifierad version av en webbsida för slumpmässigt utvalda användare. Med hjälp av testerna utvecklar vi våra tjänster. En lätt anpassning av webbplatsen kan göras exempelvis utifrån varifrån användaren kommit till webbplatsen. Ingen information om användarna lagras i tjänsten.

Mer information: https://policies.google.com

Hojtar

Med hojtar skapar vi förfrågningar om hur användbar en tjänst är och om kundnöjdhet med tjänsten. Vi lagrar även anonym information om besökarnas beteende på webbplatsen, till exempel om vilka element besökarna har klickat på och hur långt de har bläddrat på sajten. Uppgifterna vi får fram används för att förbättra gränssnitt och innehåll.

Mer information: https://www.hotjar.com

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss att skicka ut aktuell reklam och marknadsföring på vår webbplats. Med dem får vi också fram statistik för förbättring av marknadsföringen. Dessa kakor lagrar inga identifierbara personuppgifter, men kan nog identifiera din webbläsare och den terminal med vilken du är uppkopplad. Information från kakorna kan från Finavia lämnas till utomstående tredje parter för utskick av direktreklam.

Google Adwords

Google Adwords möjliggör nya utskick av direktreklam till besökaren tack vare interaktion inom webbplatsen. Programmen utnyttjar kakor från tredje part.

Mer information: https://policies.google.com

Doubleclick

Doubleclick möjliggör nya utskick av direktreklam till besökaren tack vare interaktion inom webbplatsen. Programmen utnyttjar kakor från tredje part.

Mer information: https://policies.google.com

AdForm

Med AdForm kan man spåra besökarens rörelser och klick på webbplatsen. Utifrån informationen skapas direktreklam till besökaren på andra webbplatser. AdForm sparar besökarens ID-identifierare, utifrån vilken information AdForm skickar reklam till besökaren i andra tjänster. Detta ID kan också delas med andra reklampartner utanför EU. Programmen utnyttjar kakor från tredje part.

Mer information: https://site.adform.com

AdScale

AdScale möjliggör nya utskick av direktreklam till besökaren tack vare interaktion inom webbplatsen. Programmen utnyttjar kakor från tredje part.

Mer information: https://www.adscale.com

LinkedIn

Med programmet LinkedIn (LinkedIn Insights) spåras och samlas information om webbplatsens besökare, vilket möjliggör utskick av direktreklam till besökarna även på andra webbplatser. Programmen utnyttjar kakor från tredje part.

Mer information: https://www.linkedin.com

Facebook

Facebook möjliggör nya utskick av direktreklam till besökaren tack vare interaktion inom webbplatsen. Programmet utnyttjar kakor och information från tredje part. Informationen kan även skickas till adresser utanför EU.

Mer information: https://www.facebook.com

Yandex

Yandex möjliggör nya utskick av direktreklam till besökaren tack vare interaktion inom webbplatsen. Programmet utnyttjar kakor och information från tredje part. Informationen kan även skickas till adresser utanför EU.

Mer information: https://yandex.com

V Kontakte

V Kontakte möjliggör nya utskick av direktreklam till besökaren tack vare interaktion inom webbplatsen. Programmet utnyttjar kakor och information från tredje part. Informationen kan även skickas till adresser utanför EU.

Mer information: https://vk.com