Flygplatsen som inspelningsplats

Filmer, tv-serier, reklam och videor som spelas in på flygplatsen måste alltid avtalas i god tid. De flesta filmningarna kräver inte bara användning av terminalanläggningar, utan även av flygplatsens personalresurser.

Begäran och förfrågningar om småskalig filmning från produktionsbolag, reklambyråer, studerande m.m. ska skickas en vecka och i större produktioner tre veckor före önskat inspelningsdatum.

Som regel är det förbjudet att flyga en drönare, ett obemannat flygplan eller ett fjärrstyrt modellplan, dvs. en filmningskopter, inom en radie av fem kilometer från Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors-Malm flygplats. Läs utförliga anvisningar på Fintraffic Lennonvarmistus Oy: s webbplats (tidigare ANS Finland Oy).

Filmning på Helsingfors-Vanda

Som regel kan filmning på Helsingfors-Vanda endast göras under låg trafik: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–13.

För att säkerställa en smidig och säker förflyttning av passagerarna bör filmteamets och utrustningens storlek vara så liten som möjligt. Genomförandet av storskaliga filmningsprojekt är begränsat.

Hur mycket kostar det att filma?

Finavia debiterar vid behov 480 euro/h + moms 24 % för filmning på Helsingfors-Vanda.

I priset ingår arrangemang för användning av terminalerna, eventuellt tekniskt bistånd, säkerhetsarrangemang och den assisterande och samordnande personens lönekostnader. Eventuella avgifter fastställs från fall till fall enligt nödvändiga arrangemang.

Kontakt

Förfrågningar och begäran om filmning skickas via formuläret för fotograferingsbegäran, som finns på vår kundtjänstsida genom att klicka på rubriken Kontakt.