Skip navigation

Finavia jatkaa uudistustöitä Helsinki-Vantaan liikennealueilla

Pressmeddelande
Article published
21.05.2013 kl 08:13
Finavia toteuttaa kesän aikana uudistustöitä Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueilla. Viime kesänä aloitettuja valumavesien käsittelyä tehostavia kunnostustöitä jatketaan. Sadevesitunnelin kunnostustyöt sulkevat kiitotie 2:n päiväaikaan elokuun loppuun saakka. Lisäksi rakenteilla ovat toisen etäjäänpoistopaikan laajennus ja uusi pelastusasema kiitoteiden 1 ja 2 risteykseen.

Uudistustyöt Helsinki-Vantaan liikennealueilla alkoivat maanantaina 13.5. Töiden tavoitteena on varmistaa sujuva, turvallinen sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava lentoliikenne Helsinki-Vantaalla. ”Valumavesien hallinnan tehostaminen on Finavialle tärkeää, jotta lentoasematoiminnan ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Myös etäjäänpoistopaikan laajennus parantaa talviaikaista vesien käsittelyä lentoasemalla, kun lentokoneiden jäänpoistokäsittelyjä keskitetään”, toteaa kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen. Tehokkaat toimintamallit kilpailuetuna Jäänpoistotoiminnan keskittäminen erityisesti tähän käyttöön tarkoitetuille alueille tehostaa glykolipitoisen veden keräystä ja vähentää ympäristökuormitusta. Ensimmäinen alue otettiin käyttöön vuonna 2007 kiitotien 3 koillispäässä. Kiitotie 1:n lounaispäässä sijaitsevan etäjäänpoistopaikan rakentaminen aloitettiin vuonna 2010 ja se on Finavian suurin käynnissä oleva ympäristöinvestointi, jonka kokonaisarvo on noin 36 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan uusi etäjääntoistoalue otetaan käyttöön vuonna 2014. ”Säilyttääksemme Helsinki-Vantaan aseman johtavana vaihtoasemana meidän tulee erottautua kilpailijoista niin palvelusisällössä kuin tehokkuudessakin. Vahvuuksiamme ovat sujuva toiminta talviolosuhteissa ja esimerkiksi eri toimijoiden yhteistyötä korostava CDM-toimintatapa, jotka yhdessä tukevat Helsinki-Vantaan lähtevän liikenteen täsmällisyyttä sekä Finavian kustannustehokkuutta ja siten asemaamme suosittuna vaihtokenttänä”, sanoo Heini Noronen-Juhola, Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja. Lentosuuntiin vähäisiä vaikutuksia kesän aikana Kiitotie 2 pidetään pääsääntöisesti suljettuna päiväaikaan klo 7-19 välisenä aikana. Lännen ja lounaan puoleisilla tuulilla laskeudutaan silloin kiitoteille 1 ja 3 Keravan suunnasta, missä lentomelua esiintyy tällöin enemmän. Ilta- ja yöaikaan kiitotie 2 on normaalilla tavalla käytössä laskeutumisiin Nurmijärven suunnasta. Etäjäänpoistopaikan ja pelastusaseman rakennustöillä on kesän aikana lyhytaikaisia vaikutuksia kiitotie 1:n käyttöön. Kiitoteiden väliaikaisesti muuttuneella käytöllä on vaikutusta siihen, että lentokoneista aiheutuvaa melua havaitaan totutusta poikkeavilla alueilla.

Kehitys