Skip navigation

LVM: Valmistelu Lappeenrannan lentoaseman siirtymisestä alueen vastuulle jatkuu

Article published
10.10.2014 kl 05:30
Ilmakuva Lappeenrannan lentokentästä.
Lappeenrannan lentoaseman siirtämisen valmistelua pois Finavian omistamasta lentoasemaverkostosta alueen vastuulle jatketaan.  Liikenne- ja viestintäministeriö, Finavia Oyj, Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto allekirjoittivat asiaa koskevan yhteistoimintasopimuksen 10. lokakuuta.

Aiesopimuksen mukaan osapuolet alkavat valmistella Lappeenrannan lentoaseman liiketoiminnan kauppaa. Valmistelun aikana lentoaseman operointisuhteet järjestetään uudelleen ja sovitaan kaupan ehdot. Tavoitteena on, että vastuu siirtyisi alueelle 1.1.2016.

Liiketoiminnan kaupan kohteena olisi Lappeenrannan lentoasemalla Finavian harjoittama liiketoiminta, siihen liittyvät käyttö- ja muut omaisuuserät ja lentoasemakiinteistö. Kauppaan kuuluvat myös liiketoimintaan liittyvät olemassa olevat luvat ja sopimukset siltä osin kuin ne ovat siirrettävissä.

Lappeenrannan lentoaseman toimintaa tulisi harjoittamaan säätiö, jonka perustamistoimet Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto aloittavat välittömästi. Säätiön perustajia ovat Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan liitto muiden Etelä-Karjalan kuntien puolesta. Säätiön tarkoituksena on varmistaa lentoasematoimintojen säilyminen Lappeenrannassa ja varmistaa toimintojen kehittäminen.

Finavialla on kaupan toteutuessa edelleen valmius jatkaa lennonvarmistuspalveluiden tarjoamista Lappeenrannan lentoasemalla.

Uuden omistusmallin selvittämiseen päädyttiin osapuolten välisissä neuvotteluissa. Lappeenrannan lentoasemalta ei ole tällä hetkellä liikennettä Helsinki-Vantaan lentoasemalle eikä se näin ollen ole Finavian verkostoperiaatteen hengen mukainen lentoasema. 

Lappeenrannan lentoaseman kotisivut

Matkustus