Skip navigation

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014

Pressmeddelande
Article published
29.10.2014 kl 12:15
Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 on julkaistu.

Tammi–syyskuu 2014

  • Kansainvälinen vaihtomatkustus Helsingin kautta kasvoi edelleen
  • Kotimaan matkustus on elpymässä
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuodesta
  • Matkustajapalveluiden liikevaihto laski johtuen kaupallisen liiketoimintamallin muutoksesta sekä kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä
  • Kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla

 

Konsernin avainluvut

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

- Vuoden kolme ensimmäistä neljännestä ovat olleet Finavialle kohtuullisen suotuisia. Kansainvälinen vaihtomatkustus Helsingin kautta kasvoi edelleen ja myös kotimaan matkustus elpyi, jolloin Finavian palveluiden kysyntä vahvistui useilla lentoasemilla. Lisäksi onnistuimme edelleen kulujemme hallinnassa, minkä seurauksena yhtiön liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna.

- Varaudumme Finaviassa siihen, että lentoasemillamme lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut tulevat jatkumaan. Lentoyhtiöt reagoivat kysynnän vaihteluun sopeuttamalla kapasiteettiaan nopeastikin ja tavoittelemalla mahdollisimman korkeita koneiden täyttöasteita. Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen. Euroopan talousvaikeuksien lisäksi epävarmuutta tuo myös Aasian yleinen talouskasvun hidastuminen. Yleisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana vaikutukset näkyvät edelleen lentoliikenteen kysynnässä sekä matkustajien ostokäyttäytymisessä. Odotamme kuitenkin, että vuoden 2014 kokonaismatkustajamäärä paranee hieman edellisvuodesta.

- Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelma on edennyt suunnitellulla tavalla. Olemme päättäneet laajentaa lentoasemaa yhden katon alla, koska ratkaisu osoittautui analyysissamme tehokkaimmaksi ja tuottaa parhaimman matkustajakokemuksen. Lentoliikenteen ennustetaan maailmanlaajuisesti kasvavan ja Finavia valmistautuu tulevaan kasvuun vahvistamalla kilpailuasemaansa Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Samalla pidämme huolta siitä, että eri puolille Suomea ulottuva lentoasemaverkostomme on kilpailukykyinen ja tarjoaa kustannustehokkaasti kysynnän mukaiset palvelut.

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014

Raportointi