Skip navigation

Det nya produktionsstyrningssystemet (CDM) på Helsingfors-Vanda integrerades med europeiska luftfartens regleringssystem

Pressmeddelande
Article published
14.02.2013 kl 07:25
Airplanes at Helsinki-Vantaa airport.
CDM-modellen (collaborative decision making) som togs i bruk på Helsingfors-Vanda flygplats i oktober 2012 har integrerats med europeiska luftfartens regleringssystem. Från slutet av januari förmedlas information om flygplanens startförberedelser på ett ännu noggrannare och exaktare sätt mellan Finavia, som svarar för underhåll och flygtjänster på Helsingfors-Vanda flygplats, och Eurocontrols trafiksamordnande. Det här möjliggör ett effektivare utnyttjande av det europeiska luftrummet.

CDM utvecklar förmedlingen av information mellan olika aktörer på flygplatsen och intensifierar samarbetet vid start och landning. Målet är att minska dröjsmålen i flygtrafiken, förbättra punktligheten och resursanvändningen samt öka flygplatsens kostnadseffektivitet. "Den genomsnittliga taxningstiden blir allt kortare på Helsingfors-Vanda flygplats. Kortare taxningstider innebär minskad bränsleförbrukning, vilket leder till att flygplanens koldioxidutsläpp minskar. Detta är positivt med tanke på den lokala luftkvaliteten. Tack vare större förutsägbarhet kan de olika aktörerna planera sin verksamhet bättre”, säger CDM-projektledaren Timo Suorto på Finavia. Resultaten förväntas bli ännu bättre i fortsättningen, när CDM-modellen har etablerats och den anslutande koordineringsmodellen för avisning och frostskyddsbehandling av flygplan har tagits i bruk. Den första i Nordeuropa Finavia och Helsingfors-Vanda flygplats är föregångare i utvecklingen och införandet av CDM-modellen. Helsingfors-Vanda är den sjunde flygplatsen i Europa som inför modellen och den första i Nordeuropa. Enligt planerna blir produktionsstyrningsmodellen CDM en obligatorisk verksamhetsmodell för europeiska flygplatser med över 50 000 starter och landningar per år.

Människor & Luftfart