Skip navigation

Finavia ändrar inte priserna på säsongskorten för aktörer inom allmänflyget nästa år

Article published
05.11.2013 kl 07:00
Priset på säsongskort för allmänflyg förblir på nuvarande nivå efter årsskiftet. Genom att hålla en låg prisnivå på säsongskorten för aktörer inom allmänflyget möjliggör Finavia allmänflyg på sina flygplatser runt om i Finland.

Finavias mål är att främja luftfartskulturen i Finland och möjliggöra allmänflyg även i framtiden. Allmänflyget är klart förlustbringande för Finavia, intäkterna det ger är betydligt lägre än kostnaderna för allmänflyget. Finavia stöder allmänflyget i Finland med hundratusentals euro varje år.

Trots att verksamheten är förlustbringande vill Finavia möjliggöra omfattande tjänster för allmänflyget runt om i Finland som en del av samhällsansvaret och det samhälleliga serviceuppdraget och bidra till luftfartskulturens utveckling.

Prissättningen av säsongskorten som genomfördes i somras har planerats för privat- och fritidsflygarnas behov och den täcker även trafik- och parkeringsavgifterna på flygplatsen. Syftet med förnyelsen av prissättningen är att göra det lättare att ta hänsyn till olika kundgruppers servicebehov och beakta flygplanens startvikt.

Den nya prissättningsmodellen är mer rättvis för aktörerna inom allmänflyget, eftersom den beaktar säsongskortets användningsändamål och antalet operationer som görs med kortet.

Människor & Luftfart Rapportering