Skip navigation

Finavias komihåglista för jägare hösten 2013

Pressmeddelande
Article published
30.08.2013 kl 12:47
På hösten vill många använda flygplan på sina jaktresor. Finavia har samlat passagerarinformation för jägare som är bra att läsa igenom om du ska transportera vapen och patroner.

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har tagit fram noggranna anvisningar om transport av vapen och patroner i bagaget. När du följer dessa anvisningar kan du säkerställa att din resa går så smidigt som möjligt.

Du ska i god tid före resan anhålla om tillstånd av flygbolaget för transport av patroner och vapen. Flygbolaget ger också närmare anvisningar om hur patronerna ska förpackas.

Patroner

För det första, får mängden patroner som är avsedda för eget bruk och som transporteras på flygplan vara högst fem kilo per person. Patronerna får transporteras endast som lastrumsbagage, inte som handbagage. Enligt föreskrifterna ska patroner som transporteras på flygplan tillhöra klass 1.4S och ha FN-nummer UN 0012 eller UN 0014. Observera att patroner med explosiva eller självantändande laddningar inte får tas på flygplan över huvud taget.

Det finns särskilda transportaskar för patroner som säkert hålls slutna under transporten och där patronerna inte kommer i direkt kontakt med varandra. Den ursprungliga kartongförpackningen kan gå upp om den inte har förslutits ordentligt med tejp. Observera även att patronbältet inte är lämpligt som patronförpackning på flygresan.

Jägaren ska försäkra sig om att patronerna inte faller ut ur förpackningen och att tändhatten inte blir utsatt för stötar i väskan under flyget.

Vapen

Särskild noggrannhet ska naturligtvis iakttas i fråga om vapen. Enligt Trafis föreskrifter ska sport- eller jaktvapen som transporteras på flygplan vara oladdade och packade i en stadig förpackning. Flygbolaget kan be dig om en skriftlig bekräftelse av att vapnet inte är laddat. Dessutom får patronerna och vapnet inte transporteras i samma förpackning.

Kontakta flygbolaget om du har frågor gällande ditt flyg och transport av vapen. Flygbolaget eller till exempel ditt destinationsland kan ha fastställt strängare regler för vapen och patroner än Trafi. Flygbolaget har rätt att vägra transportera passagerarens vapen och patroner på flyget.

Mer information till jägare och vandrare finns på Finavias webbplats på http://www.finavia.fi/sv/flygresan/fore-resan/till-jagare/.