Skip navigation

Janne Hattula utnämnd till VD för Airpro

Pressmeddelande
Article published
19.12.2013 kl 10:00
Restonom Janne Hattula har utnämnts till ny VD för Finavias dotterbolag Airpro Oy. Hattula tar över som VD i början av 2014. Hattula övergår till Airpro från tjänsten som VD för Blue1.

Janne Hattula har över 10 års erfarenhet av flygbranschen genom olika uppgifter inom SAS och Blue1. Hattula har en gedigen bakgrund inom flygbranschen och god kännedom om flygbolagskundernas sätt att agera, även med hänsyn till flygplatserna i flygplatsnätverket.

Det viktigaste målet för den nya VD:n är att förbättra Airpros lönsamhet.

"De tjänster vi erbjuder flygbolagen måste vara konkurrenskraftiga och väl genomtänkta ur kundens perspektiv för att vi faktiskt ska kunna stödja våra kunders verksamhet och bidra till att möjliggöra flygtrafik på flygplatserna i flygplatsnätverket. Genom att producera kostnadseffektiva tjänster för flygtrafiken kan vi förbättra driftsvillkoren för flygtrafiken på flygplatserna av olika storlek i Finland", säger Hattula.

Före Janne Hattula var Ari Haapanen VD för Airpro Oy. Han har varit sjukskriven sedan den 4 oktober 2014 och kommer inte att återvända till uppgiften.

Airpro erbjuder stödtjänster för flygtrafiken till trafik- och turistföretag på 19 flygplatser i Finland. Till de huvudsakliga tjänsterna hör mark-, säkerhetskontroll- och kabintjänster. Airpro sysselsätter cirka 1 100 personer i Finland.

Människor & Luftfart