Skip navigation

Minskat buller från landande flygplan på Helsingfors-Vanda till följd av Finavias förnyelse

Pressmeddelande
Article published
11.11.2013 kl 09:00
Den 14 november 2013 inleder Finavia arbetet för att förnya en del av inflygningssystemet för flygplan som landar på Helsingfors-Vanda flygplats.Flygplan som landar från östlig riktning kommer att flyga in på en högre höjd än tidigare, vilket minskar bullret i Kervo och Sibbo.

Vid förnyelsen höjs inflygningshöjden för startbana 1 till 330 meter. Däremot sänks inflygningshöjden för startbana 3 till 270 meter. Ändringarna förbättrar bullerhanteringen särskilt på startbana 1 som cirka en tredjedel av alla landande flygplan leds till på Helsingfors-Vanda.

– Syftet med ändringarna är att minska bullret och utsläppen från inflygande flygplan särskilt vid rusningstid och nattetid, säger Mikko Viinikainen, chef för hållbar utveckling på Finavia.

Under den livligaste tiden på eftermiddagarna landar flygplan från Kervos riktning till både startbana 1 och 3. Under resten av dygnet använder dessa flygplan endast startbana 1.

Till följd av förnyelsen flyger flygplan vid rusningstid och nattetid in mot startbana 1 på en högre höjd än tidigare, på 10–25 km avstånd från startbanan på området nordost från Kervo. Vid startbana 3 är bullerhanteringen något sämre, men det gäller endast cirka 3 procent av landningarna.

Ändringen av inflygningsmetoderna den 14 november ingår i bullerhanteringsplanerna enligt flygplatsens miljötillstånd.

Flygbullerområdet har minskat betydligt

Under de senaste årtiondena har flygbullerområdet minskat betydligt, trots att trafiken har ökat. År 1990 uppgick antalet invånare inom flygbullerområdet i huvudstadsregionen till 97 000, medan det år 2011 var 14 000. Bullerområdet har minskat bland annat till följd av utvecklingen av flygplanstekniken och flygkontrollens arbetsmetoder.

– Dessutom har Finavia förbundit sig att utveckla flygrutterna på lång sikt för att avgående flygplan i möjligaste mån ska använda rutterna utanför de tätäste bostadskoncentrationerna. Landningsrutternas placering bestäms utifrån startbanornas riktningar, och av denna anledning har vi inte så stora möjligheter att ta fram nya rutter, säger Viinikainen.

– Därför utvecklar Finavia sådana inflygningsmetoder för flygbolagen som kan bidra till att minska bullret från flygplan.

Vid bullerhanteringen är det bland annat viktigt att optimera användningen av startbanorna, införa begränsningar nattetid och för flygplan som förorsakar mest buller samt att planera flygrutterna på ett effektivt och långsiktigt sätt.

Människor & Luftfart Utveckling