Skip navigation

Passagerarna mer nöjda med flygplatsernas tjänster

Pressmeddelande
Article published
22.01.2013 kl 07:35
Passagerarnas tillfredsställelse med flygplatsernas tjänster har totalt sett förbättrats, visar en årlig undersökning om kundtillfredsställelsen som Finavia låtit göra. Passagerarnas erfarenheter av landskapsflygplatsernas tjänster och deras kundupplevelser har blivit mer positiva jämfört med 2011. Incheckning, smidighet i säkerhetskontrollerna, personalens serviceattityd och välskötta terminaler får höga betyg i nästan hela flygplatsnätverket.

De flygplatser som fick de bästa betygen var Jyväskylä, Kajana och Karleby-Jakobstad. Mest ökade passagerarnas tillfredsställelse på Vasa, Karleby-Jakobstad och Uleåborgs flygplatser jämfört med resultaten för 2011. I undersökningen bedömdes åtta delområden, såsom incheckning, serviceattityd, parkeringsarrangemang, informationsskyltar, smidighet i säkerhetskontrollerna, toalettutrymmen, kafé- och restaurangtjänster och trivsel. Resultaten av undersökningarna om kundtillfredsställelsen är viktiga för utveckling av Finavias verksamhet. Målet är att identifiera både flygbolagens och passagerarnas behov på ett ännu djupare plan än tidigare och att på så sätt förbättra serviceutbudet och kundupplevelserna. ”På många flygplatser har vi gjort mycket arbete till exempel för att utveckla säkerhetskontrollen, men också för att förbättra den övriga kundservicen. Vi har utbildat personal och förnyat en del säkerhetskontroller. Passagerarna anser att förnyelserna är positiva. Samtidigt måste vi se till att flygplatserna fungerar enligt smidiga och kostnadseffektiva verksamhetsmodeller så att Finavia kan tillhandahålla flygbolagen tjänster som motsvarar efterfrågan och på så sätt främja flygbolagens möjligheter att fortsättningsvis bedriva reguljär trafik i hela Finland”, säger direktör Joni Sundelin som ansvarar för Finavias nätverk av landskapsflygplatser. Undersökningen om kundtillfredsställelsen genomfördes genom personliga intervjuer på 15 flygplatser och frågorna besvarades av totalt 3 859 passagerare under 2012. Flygplatserna där undersökningen gjordes är Uleåborg, Tammerfors-Birkala, Åbo, Vasa, Karleby-Jakobstad, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Torneå, Kuusamo, Kajana och Villmanstrand. Tjänsterna på Helsingfors-Vanda flygplats följs upp genom den internationella undersökningen ”Airport Service Quality”.

Rapportering