Skip navigation

Samarbetsförhandlingarna inom affärsverksamheten för flygtrafiktjänst på Finavia har avslutats

Pressmeddelande
Article published
12.08.2013 kl 11:30
Samarbetsförhandlingarna inom affärsverksamheten för flygtrafiktjänst på Finavia Abp slutfördes den 12 augusti 2013. Finavia har beslutat att fortsätta med förberedelserna för flytten av områdeskontrollen och de vidhörande stödfunktionerna från Tammerfors till Vanda. Enligt de preliminära planerna ska flytten ske under 2015. Det slutliga beslutet om tidpunkten fattas under hösten 2013.

Den exakta tidpunkten för flytten av områdeskontrollen har inte fastställts ännu, eftersom det är fråga om ett rätt så omfattande projekt där alla omändringar ska genomföras med iakttagande av flygsäkerheten. För förändringarna krävs myndigheternas godkännande.

Samtliga flygledare vid områdeskontrollen erbjuds arbete som regionala flygledare i Vanda. Finavia gör sitt bästa för att hitta och erbjuda arbete vid de andra enheterna inom flygtrafiktjänsten för den flygtrafiktjänsttekniska personalen och flygledningsoperatörerna samt de kontorsanställda vid områdeskontrollen. Det är möjligt att högst 19 personer måste sägas upp vid flyttidpunkten om det går att hitta ersättande arbete.

”Vi gör vårt yttersta för att stödja personalen vid flyttningen av flygledningen. Det är alltid beklagligt med eventuella personalminskningar och flyttningen av arbetstillfällen från en ort till en annan. I de omvärldsfluktuationer som påverkar flygtrafiken och flygtrafiktjänster har vi dessvärre inga alternativ, om vi vill säkerställa att det finns kunnande på detta område i Finland på lång sikt”, säger Raine Luojus som ansvarar för Finavias affärsverksamhet för flygtrafiktjänst.

”Prissänkningarna på flygbiljetter, det förändrade konkurrensläget i Europa och den förlustbringande flygtrafikttjänstsverksamheten i Finland tvingar oss att effektivisera vårt sätt att leverera flygtrafiktjänster. Genom att koncentrera områdeskontrollen uppnår vi dessutom andra fördelar. Exempelvis får vi bättre leveranssäkerhet för flygledningstjänster vid undantagstillstånd, eftersom som de ersättande lokalerna för områdeskontrollen och de tekniska systemen redan finns i Vanda. Enligt vår uppfattning höjer en koncentration av funktionerna vår redan höga flygsäkerhet. Tillika får vi ett närmare samarbete mellan områdeskontrollen och flygkontrollen på Helsingfors-Vanda flygplats”, konstaterar Raine Luojus.

Samarbetsförhandlingar inom flygrådgivningstjänster

Förutom samarbetsförhandlingarna inom affärsverksamheten för flygtrafiktjänster inledde Finavia i maj 2013 även samarbetsförhandlingar inom flygrådgivningstjänster. Dessa förhandlingar avslutades den 1 juli 2013. Finavia planerar att flytta en del av de tjänster som enheten för flygrådgivningstjänster levererar till en extern leverantör. Det slutliga beslutet om tidpunkten fattas under hösten 2013. Enligt planerna flyttas en del av flygrådgivningstjänsterna till en extern leverantör i början av 2015.

Finavia strävar efter att hitta och erbjuda sysselsättning för den operativa personalen vid flygrådgivningen vid de andra enheterna. Högst tjugoåtta (28) personer omfattas eventuellt av uppsägning om det inte går att hitta ersättande arbete. Andra, lindrigare konsekvenser kan vara ändringar i chefsarrangemang, justeringar i befattningsområden och arbetstidsarrangemang.

Bakgrund

Den 3 maj 2013 inledde Finavia samarbetsförhandlingar som gällde en omläggning av affärsverksamheten för flygtrafiktjänst. Förhandlingarna gällde flyttning av områdeskontrollen i Tammerfors och därtill hörande stödfunktioner till Vanda samt överföring av en del av flygrådgivningsenhetens tjänster till en extern leverantör.

Inom servicekedjan för flygtrafik påverkas flygkontrollen av den sista vågen av stora omvälvningar inom branschen, där det är nödvändigt att lägga om verksamhetssätten. För att uppnå de prestationskrav som EU har ställt på flygtrafiktjänsterna måste Finavia åren 2012–2014 förbättra kostnadseffektiviteten inom sina flygtrafiktjänster med 1,7 procent per år.

Områdeskontrollen koordinerar överflygningarna i Finland och flygtrafiken på flygrutterna mellan de olika flygplatserna. Områdeskontrollen hanterar cirka 270 000 flyg per år, huvudsakligen flyg som berör Helsingfors-Vanda flygplats.

Enheten Flygrådgivningstjänster tar fram material som flygbolagen och piloterna behöver för flygförberedelserna. Dessutom tar enheten emot färdplaner och kontrollerar dem.

Närmare information om detta finns i pressmeddelandet från den 25 april 2013 på http://www.finavia.fi/medialle/tiedotearkisto/finavia_tiedotteet/finavi….

Rapportering