Skip navigation

Finavian lennonvarmistusliiketoimintaa koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
12.08.2013 klo 11:30
Finavia Oyj:n lennonvarmistusliiketoimintaa koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet 12.8.2013. Finavia on päättänyt jatkaa aluelennonjohdon ja sen yhteydessä toimivien tukitoimien siirtämisen valmistelua Tampereelta Vantaalle. Alustavan arvion mukaan toimintojen muutto ajoittuisi vuoteen 2015. Lopullinen päätös muuttoajankohdasta tehdään syksyn 2013 aikana.

Aluelennonjohdon muuton tarkkaa ajankohtaa ei vielä ole määritetty, koska hanke on suurehko ja kaikki siihen liittyvät muutokset toteutetaan yhteistyössä turvallisuusviranomaisen kanssa lentoturvallisuus varmistaen.

Aluelennonjohdon kaikille lennonjohtajille tarjotaan aluelennonjohtajan työtä Vantaalla. Lennonvarmistustekniselle henkilöstölle ja lennonjohdon operaattoreille sekä aluelennonjohdon toimistohenkilöstölle pyritään löytämään ja tarjoamaan työtä lennonvarmistusliiketoiminnan muista yksiköistä. On mahdollista, että enintään 19 henkilöä joudutaan irtisanomaan siirtohetkellä, mikäli korvaava työtä ei löydy.

”Teemme parhaamme tukeaksemme henkilöstöämme lennonjohdon muutossa. Mahdolliset henkilöstövähennykset sekä työpaikkojen siirtyminen paikkakunnalta toiselle ovat aina valitettavia, mutta lentoliikenteen ja lennonvarmistuksen muuttuvassa toimintaympäristössä niille ei ole vaihtoehtoa, jos aiomme turvata alan osaamisen Suomessa pitkällä tähtäimellä”, toteaa lennonvarmistuksesta vastaava johtaja Raine Luojus Finaviasta.

”Lentolippujen hintojen alentaminen, eurooppalaisen kilpailutilanteen muuttuminen sekä lennonvarmistusliiketoiminnan tappiollisuus Suomessa pakottavat meidät tehostamaan lennonvarmistuspalveluiden tuottamista. Aluelennonjohdon keskittämisellä saavutetaan toiminnan tehostumisen lisäksi kuitenkin myös muita hyötyjä. Esimerkiksi lennonjohtopalveluiden tuottaminen poikkeustilanteissa muuttuu entistä varmemmaksi, sillä aluelennonjohdon väistötilat sekä tekniset järjestelmät sijaitsevat jo tällä hetkellä Vantaalla.

Arviomme mukaan toiminnan keskittäminen parantaa jo entisestään korkealla tasolla olevaa lentoturvallisuutta. Samalla yhteistyö aluelennonjohdon ja Helsinki-Vantaan lennonjohdon välillä entisestään tiivistyy”, toteaa Raine Luojus.

Lennonneuvontapalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Finavia käynnisti toukokuussa 2013 aluelennonjohtoa koskevien yt-neuvotteluiden lisäksi myös lennonneuvontapalveluita koskevat yt-neuvottelut, jotka ovat päättyneet 1.7.2013. Finavia suunnittelee lennonneuvontapalveluyksikössä tuotettavien palvelujen siirtämistä osittain ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Lopullinen siirtopäätös asiasta tehdään syksyn 2013 aikana. Arvion mukaan osa lennonneuvontapalvelujen tuottamista palveluista siirrettäisiin ulkopuoliselle palveluntuottajalle vuoden 2015 alussa.

Lennonneuvonnan operatiiviselle henkilöstölle pyritään löytämään ja tarjoamaan työtä Finavian muissa yksiköissä. On mahdollista, että enintään kahteenkymmeneen kahdeksaan (28) henkilöön sovelletaan irtisanomista, mikäli korvaava työtä ei ole. Muita vähäisempiä vaikutuksia voivat olla esimerkiksi esimiesmuutokset, toimenkuvien tarkennukset ja työaikajärjestelyt.

Taustaa

Finavia käynnisti 3.5.2013 lennonvarmistusliiketoimintansa uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat Tampereella sijaitsevan aluelennonjohdon ja sen yhteydessä toimivien tukitoimien siirtämistä Vantaalle sekä lennonneuvontapalveluyksikössä tuotettavien palvelujen siirtämistä osittain ulkopuoliselle palveluntuottajalle.

Lennonvarmistus on tulossa lentoliikenteen palveluketjussa viimeisessä aallossa mukaan alan suureen muutokseen, jossa toimintatapojen uudistaminen on välttämätöntä. Lennonvarmistuspalveluille asetettujen EU:n suorituskykyvaatimusten mukaan Finavian pitää vuosina 2012-2014 parantaa lennonvarmistuksen kustannustehokkuutta 1,7 % vuosittain.

Aluelennonjohto koordinoi Suomen ylilentoja sekä lentoreiteillä tapahtuvaa lentoliikennettä eri lentoasemien välillä. Aluelennonjohto käsittelee noin 270 000 lentoa vuodessa, joista pääosa on Helsinki-Vantaan lentoasemaan liittyviä lentoja.

Lennonneuvontapalvelut tuottavat lentoyhtiöille ja lentäjille lennon valmisteluun tarvittavaa materiaalia. Lisäksi yksikkö vastaanottaa ja tarkistaa lentosuunnitelmia.

Lue lisää aiheesta 25.4.2012 julkaistusta lehdistötiedotteesta: http://www.finavia.fi/medialle/tiedotearkisto/finavia_tiedotteet/finavi….

Raportointi