Skip navigation

Soili Suonoja fortsätter som styrelseordförande i Finavia

Pressmeddelande
Article published
20.03.2013 kl 07:13
Finavia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 19 mars 2013 i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2012 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Till Finavias styrelse utsågs 7 medlemmar för år 2013.

Kommerserådet Soili Suonoja valdes på nytt till styrelseordförande i Finavia. Till styrelsemedlemmar valdes verkställande direktör Jaakko Linna, direktören för juridiska ärenden Harri Pynnä, ekonomi- och finansdirektör Pirkko Salminen, ekonomipolitisk sakkunnig Ralf Sund, avdelningschef Juhapekka Ristola och inom personalen flygledare Riitta Puro. Till revisor för Finavia utsågs revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy med Tiina Lind, CGR, OFR, som ansvarig revisor.

Rapportering